Search for dissertations about: "Kunskap"

Showing result 1 - 5 of 1005 swedish dissertations containing the word Kunskap.

 1. 1. Jämlikhet och kunskap : debatter och reformstrategier i socialdemokratisk skolpolitik 1975-1990

  University dissertation from Stockholm ; : Symposion graduale

  Author : Göran Bergström; Stockholms universitet.; [1993]
  Keywords : Sveriges socialdemokratiska arbetareparti; Utbildningspolitik-- Sverige;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Det statliga kommittéväsendet : kunskap, kontroll, konsensus

  University dissertation from Stockholm : Univ

  Author : Jan Johansson; Stockholms universitet.; [1992]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Interaction between rider, horse and equestrian trainer a challenging puzzle

  University dissertation from Huddinge : Södertörns högskola

  Author : Mari Zetterqvist Blokhuis; Södertörns högskola.; [2019]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; equestrian sport; equestrian cultures; practical knowledge; interspecies relationships; ethics; equestrian teaching; equestrian feel; tacit knowledge; phronesis; ridsport; ridundervisning; praktisk kunskap; etik; ryttarkänsla; fronesis; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Abstract : This thesis examines the complex and challenging relationships between rider, horse and equestrian trainer in the context of teaching horse riding. What strategies and methods do equestrian trainers use to support the riders’ understanding of, and performance with, their horses? What role is the horse assigned in this form of interaction? Operating at the intersection between practical knowledge and human-animal studies, the thesis adopts an ethnographic approach, and seeks to develop theories of practical knowledge in the practice of teaching riding. READ MORE

 4. 4. Evidence, Expertise and 'Other' Knowledge : : Governing Welfare Collaboration

  University dissertation from Lund University

  Author : Josef Chaib; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Collaboration; practices; government; knowledge; knowledge regimes; samverkan; praktiker; kunskap; styrning; kunskapsregim; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; collaboration;

  Abstract : I den här avhandlingen studeras styrning av välfärdssamverkan, med focus på betydelsen av kunskap i styrning. I offentlig verksamhet – och i välfärd i synnerhet – är samverkan mellan myndigheter, kommunala förvaltningar och välfärdsprofessionella ett återkommande sätt att hantera olika problem som de traditionella offentliga institutionerna anses oförmögna att lösa. READ MORE

 5. 5. Evidence in Practice On Knowledge Use and Learning in Social Work

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Gunilla Avby; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge; knowledge use; learning; evidence-based practice; social work practice; Kunskap; kunskapsanvändning; lärande; evidensbaserad praktik; socialt arbete;

  Abstract : Ett i allt högre grad vetenskapsbaserat samhälle har lett till att kunskapsbasen i många verksamheter ifrågasatts, däribland socialt arbete. Avhandlingen behandlar kunskapsanvändning och lärande i utredningsarbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården. READ MORE