Advanced search

Showing result 1 - 5 of 1015 swedish dissertations matching the above criteria.

 1. 1. Jämlikhet och kunskap : debatter och reformstrategier i socialdemokratisk skolpolitik 1975-1990

  University dissertation from Stockholm ; : Symposion graduale

  Author : Göran Bergström; [1993]
  Keywords : Sveriges socialdemokratiska arbetareparti; Utbildningspolitik-- Sverige;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Det statliga kommittéväsendet : kunskap, kontroll, konsensus

  University dissertation from Stockholm : Univ

  Author : Jan Johansson; [1992]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Evidence, Expertise and 'Other' Knowledge : : Governing Welfare Collaboration

  University dissertation from Lund University

  Author : Josef Chaib; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Collaboration; practices; government; knowledge; knowledge regimes; samverkan; praktiker; kunskap; styrning; kunskapsregim; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; collaboration;

  Abstract : I den här avhandlingen studeras styrning av välfärdssamverkan, med focus på betydelsen av kunskap i styrning. I offentlig verksamhet – och i välfärd i synnerhet – är samverkan mellan myndigheter, kommunala förvaltningar och välfärdsprofessionella ett återkommande sätt att hantera olika problem som de traditionella offentliga institutionerna anses oförmögna att lösa. READ MORE

 4. 4. Evidence in Practice On Knowledge Use and Learning in Social Work

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Gunilla Avby; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge; knowledge use; learning; evidence-based practice; social work practice; Kunskap; kunskapsanvändning; lärande; evidensbaserad praktik; socialt arbete;

  Abstract : Ett i allt högre grad vetenskapsbaserat samhälle har lett till att kunskapsbasen i många verksamheter ifrågasatts, däribland socialt arbete. Avhandlingen behandlar kunskapsanvändning och lärande i utredningsarbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården. READ MORE

 5. 5. Learning to Teach and Teaching to Learn Primary science student teachers´ complex journey from learners to teachers

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Pernilla Nilsson; Högskolan i Halmstad.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; Lärarutbildning; Lärarstudent; Ämnesdidaktisk kunskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Experience; reflection; PCK; primary science; student teacher; teacher education; Erfarenhet; lärarstudent; lärarutbildning; naturvetenskap; PCK; reflektion; ämnesdidaktisk kunskap;

  Abstract : Syftet med denna avhandling är att bidra till förståelsen av hur lärarstudenter utvecklar ämnesdidaktisk kunskap (PCK) för att undervisa yngre elever i naturvetenskap. Avhandlingen belyser och diskuterar lärarutbildningens komplexitet samt olika aspekter av den resa lärarstudenten upplever under sin väg från lärarstudent till lärare. READ MORE