Search for dissertations about: "Kurdish diaspora"

Showing result 1 - 5 of 7 swedish dissertations containing the words Kurdish diaspora.

 1. 1. Spaces of diasporas : Kurdish identities, experiences of otherness and politics of belonging

  University dissertation from Göteborg : Göteborgs universitet. Sociologiska institutionen

  Author : Minoo Alinia; Mittuniversitetet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Kurdish diaspora; Kurdish identity; home land ; Sweden; Kurdisn community; exile; forced migration; gender; movement for location; experience; Kurdish nationalism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; Diaspora; kurdisk diaspora; social rörelse; post kolonial migration; diasporisk rörelse; Kurdish; homleland; belonging; identity; migration; movement; homeland; diasporic community; movements for [ocation; forced migration.;

  Abstract : Det är doktorsavhandling. Den diskuterar identitetsprocesser inom the kurdiska diasporan. Det är kvalitativ studie baserad huvudsakligen på intervjumaterial. Boken har nyligen blivit översatt och publicerat i Turkiet. READ MORE

 2. 2. Between Majority Power and Minority Resistance : Kurdish Linguistic Rights in Turkey

  University dissertation from Lund University

  Author : Nesrin Ucarlar; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; resistance; emancipatory politics; transformative resistance; post-structuralism; deconstruction; nationalism; transnationalism; diaspora; European Union; Turkey; the Kurdish language; linguistic rights; trans-national outlook; minority rights; power; Kurdish intellectuals;

  Abstract : As the most figurative asset of membership in a majority or minority and the most symbolic aspect of national authority, language is a major site of struggle for majority power and minority resistance. For the purposes of this study, which focuses on the question of Kurdish linguistic rights in Turkey, the sites of struggle for majority power and minority resistance are as follows: the documents of international and European organisations on the linguistic rights of minorities, the impact of the modernisation and nation-state building process in Turkey on the Kurdish-speaking community and the resistance engendered by the Kurdish intelligentsia in the European diaspora and in Turkey against the majority power delimiting the Kurdish linguistic rights. READ MORE

 3. 3. From Victim Diaspora to Transborder Citizenship? Diaspora formation and transnational relations among Kurds in France and Sweden

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Khalid Khayati; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diaspora; Kurds; France; suburbs banlieues ; integration; Sweden; immigration; transborder citizenship; assabiyya; transnationalism; social exclusion; discrimination; segregation; ethnography; cyberspace; long-distance nationalism; Diaspora; kurder; Frankrike; förorter banlieues ; integration; Sverige; immigration; gränsöverskridande medborgarskap; assabiyya; transnationalism; social exkludering; diskriminering; segregation; etnografi; cyberspace; långdistans nationalism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Abstract : Denna avhandling är en komparativ undersökning av pågående förändringsprocesser bland kurder i Marseillesregionen i Frankrike ochStockholmsregionen i Sverige. I fokus står skiftet från en endimensionell och offerrelaterad kurdisk diasporisk identitet mot en mer sammansatt och aktiv. READ MORE

 4. 4. Diaspora global politics : Kurdish transnational networks and accommodation of nationalism

  University dissertation from Göteborg : Department of Peace and Development Research, Göteborg University

  Author : Ann-Catrin Emanuelsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kurdish diaspora; transnationalism; globalisation; global politics; nationalism; migration; refugees; integration;

  Abstract : This thesis is concerned with diasporas as increasingly significant transnational actors in emerging global politics, representing changes in the nature and form of political organisation beyond nation states. Diasporas have witnessed the increased interest of scholars from several disciplines. READ MORE

 5. 5. Reluctant Victims into Challengers - Narratives of a Kurdish Political Generation in Diaspora in Sweden

  University dissertation from Göteborg : Department of Peace and Development Research, Göteborg University

  Author : Charlotta Zettervall; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International Migration; Long-Distance Nationalism; Diaspora; Nationalism; Kurds; Political Generations; Refugees;

  Abstract : This thesis concerns a sociological analysis on the role of generations in the processes of the construction of national identities, and long-distance nationalism in diasporic settings. The empirical case taken is a political generation of Kurds from Turkey who once arrived in Sweden as political refugees. READ MORE