Search for dissertations about: "Kvinnliga patienter"

Showing result 1 - 5 of 38 swedish dissertations containing the words Kvinnliga patienter.

 1. 1. Cross-cultural differences in patients with temporomandibular disorders-pain : a multi-center study

  University dissertation from Faculty of Odontology, Malmö University

  Author : Mohammad H. Al-Harthy; Malmö University.; [2016]
  Keywords : ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; Medicine; TMD-smärta; Sverige; Saudiarabien; Italien; Kvinnliga patienter; Behandling;

  Abstract : The overall objective of this thesis was to investigate patients with TMD-pain and TMD-free controls in three cultures (Saudi Arabia, Sweden, and Italy) to determine the influence of culture on and crosscultural differences in pain prevalence and intensity, sensitivity to mechanical and electrical stimulation, pain-related disability for four comorbid pain conditions (back, head, chest, and stomach pain) in the last 6 months, and the type of treatment that patients with TMD pain received. The specific aims were: (i) To determine the frequency of TMD pain in Saudi Arabians (I). READ MORE

 2. 2. Tamoxifen response in primary breast cancer with special reference to tumour-specific VEGF-A and VEGFR2

  University dissertation from Lisa Rydén, Enheten för Kirurgi, Lasarettet i Helsingborg, S-251 87, Sweden

  Author : Lisa Rydén; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; prognosis; randomised controlled trial; adjuvant tamoxifen treatment; vascular endothelial growth factor receptor 2; breast cancer; vascular endothelial growth factor A;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I Sverige insjuknar årligen drygt 6000 kvinnor i bröstcancer. Antalet nyinsjuknade kvinnor i sjukdomen stiger något för varje år samtidigt som dödligheten minskar. En av orsaken till den minskade dödligheten är modern medicinsk behandling som idag kompletterar den kirurgiska behandlingen. READ MORE

 3. 3. Clinical and Experimental Aspects of Phonetogram Analysis

  University dissertation from Otorhinolaryngology (Lund)

  Author : Leif Åkerlund; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Otorhinolaryngology; subglottal pressure.; sound pressure level; semitones; phonetogram contours; phonetogram; intensity; Fundamental frequency; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ett fonetogram är ett diagram som beskriver röstfunktionens status genom att visa extremvärden av ljudtrycksnivå som funktion av grundtonsfrekvens. Tillvägagångssättet är att försökspersonen uttalar en vokal, i denna avhandling genomgående vokalen [a], på en given tonhöjd så svagt och så starkt som möjligt inom hela röstomfånget. READ MORE

 4. 4. Clinical Aspects on Chimney Stent Graft Technique in Endovascular Repair of the Aorta

  University dissertation from Vascular Diseases, Lund University

  Author : Adel BinJabr; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Chimney stent graft; chimney graft; chimney graft technique; snorkel technique; endovascular aortic repair; thoracic endovascular aortic repair; endoleak; patency; rupture; urgent; stent-graft; stent; graft; aorta; computed tomography; ultrasound; stenosis; EVAR; TEVAR; CTA; MRI; AAA; TAAA; supraaortic; visceral; aneurysm; dissection; mycotic infection; stent-graft infection; follow-up; endovascular complication; sandwich technique; periscope graft; periscope graft technique.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Inledning/introduktion: Öppen rekonstruktion av aorta innebär en påtaglig risk för postoperativa komplikationer och dödlighet, särskilt i den äldre befolkningen och i dem som är mindre lämpliga för en sådan stor operation. Endovaskulär aorta kirurgi förefaller säker, hållbar och effektiv när det finns tillräcklig proximal och distal tätningszon för en stentgraft. READ MORE

 5. 5. Hemophilia A and B with special reference to prevention and treatment of arthropathy

  University dissertation from Department for Coagulation Disorders, University Hospital, S-205 02 Malmö, Sweden

  Author : Thomas Löfqvist; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HIV; radioactive synoviorthesis; total hip replacement; orthopedic surgery; factor VIII IX concentrates; Hemophilia A and B; prophylaxis; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Popularized summary in Swedish (Sammanfattning på svenska) Blödarsjuka - hemofili - är en ärftlig sjukdom som endast uppträder hos män och som överföres av kvinnliga bärare vilka ej är blödare. Sjukdomen tar sig uttryck i en abnorm blödningsbenägenhet med framför allt ledblödningar och då redan från tidig ålder. READ MORE