Search for dissertations about: "LADA"

Showing result 1 - 5 of 16 swedish dissertations containing the word LADA.

 1. 1. Diagnosing and monitoring open-angle glaucoma. Pupillometry and other novel techniques

  Author : Lada Kalaboukhova; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; open-angle glaucoma; relative afferent pupillary defect; pupillometer; visual field; Frequency Doubling Technology Perimetry; High-pass Resolution Perimetry; Heidelberg Retina Tomography;

  Abstract : Aim:To investigate the ability of a custom-built pupillometer and other novel diagnostic instruments to detect and monitor optic nerve damage in glaucoma.Methods:In the first two studies we investigated pupillary reactions to light in patients with glaucoma and in healthy persons using a custom-built pupillometer. READ MORE

 2. 2. Clinical, Genetic and Metabolic Characterisation of LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults)

  University dissertation from ÅsaLinda Lethagen Wallenberg Laboratory ing 46, Malmö University Hospital, 20502 Malmö, Sweden

  Author : ÅsaLinda Lethagen; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; metabolic syndrome; insulin sensitivity; insulin secretion; GADabs; glutamic acid decarboxylase autoantibodies; Type 2 diabetes; LADA; Type 1 diabetes; IDDM1; IDDM2; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish KLINISK, GENETISK OCH METABOLISK KARAKTERISERING AV LADA (LATENT AUTOIMMUNE DIABETES IN ADULTS) Diabetes mellitus, sockersjuka, har blivit en allt vanligare sjukdom över hela världen. Det finns totalt drygt 100 miljoner diabetiker idag och antalet förväntas åtminstone fördubblas till år 2010. READ MORE

 3. 3. Immunoregulatory differences between adult onset type 1 diabetes and latent autoimmune diabetes in adults (LADA)

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Magnus Hillman; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; diabetology; secreting systems; Isotype class switch; Endocrinology; LADA; Autoantibodies; Autoimmunity; Type 1 diabetes;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Autoimmun diabetes karakteriseras av cell medierad autoimmunitet mot insulinproducerande beta celler i Langerhanska öar. Typ 1 diabetes är den största typen av diabetes i barn och ungdomar och antas vara orsakad av Th1-cell drivet angrepp av beta celler. READ MORE

 4. 4. Genetics of diabetic subtypes

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Camilla Cervin; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; Mutation; Association; Genetics; LADA; Diabetes; MODY; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish There are two major types of diabetes mellitus, Type 1 Diabetes (T1D) and Type 2 Diabetes (T2D), however a number of subtypes have been defined and classified. Maternally Inherited Diabetes and Deafness (MIDD) and Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY) are monogenic forms, whereas Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA) is thought to be a polygenic subtype similar to T1D. READ MORE

 5. 5. Diabetes mellitus in Adults - Aspects of Incidence, Autoimmunity and C-peptide

  University dissertation from Medicine (Lund)

  Author : Maria Thunander; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Type 1 diabetes; type 2 diabetes; incidence; epidemiology; c-peptide; classification; antibodies; LADA; insulin; definition; autoimmune diseases; rheumatic antibodies; gastric antibodies; complications;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Diabetes är en livslång kronisk sjukdom som före upptäckten av insulin 1922 ledde till döden inom 0-5 år från debuten vid ungdomsdiabetes, och inom ca 5-20 år vid åldersdiabetes. Användningen av insulin ändrade detta helt. Istället blev långtidskomplikationer ett hot som förkortade och påverkade livet. READ MORE