Search for dissertations about: "Language and communication problems"

Showing result 1 - 5 of 55 swedish dissertations containing the words Language and communication problems.

 1. 1. Problems of language and communication in children : Identification and intervention

  Author : Barbro Bruce; Malmö högskola; []
  Keywords : language development; language disorders; language intervention;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Problems of language and communication in children; Identification and intervention

  Author : Barbro Bruce; foniatri och audiologi Logopedi; []
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiology; Medicin människa och djur ; Otorhinolaryngology; Interaction; Medicine human and vertebrates ; Intervention; Screening; Language and communication problems; audiologi; hörsel- och talorganen; ADHD; Identification;

  Abstract : This thesis addresses identification and intervention of language and communication problems in children. The issue of identification is addressed in study I by investigating communicative ability in 18-month-old children, and in study II by exploring the prevalence of language and communication problems in children with complex problems, such as attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). READ MORE

 3. 3. Intercultural communication in health care. Non-Swedish physicians in Sweden

  Author : Nataliya Berbyuk Lindström; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; communication; culture; consultation; physician; patient; language; health care personnel; power; gender;

  Abstract : This thesis describes and analyzes intercultural communication between non-Swedish physicians and their Swedish patients, as well as communication between non-Swedish physicians and Swedish medical personnel. The focus is on the impact of cultural differences and the use of Swedish as a foreign language by physicians. READ MORE

 4. 4. Developing and Evaluating Language Tools for Writers and Learners of Swedish

  Author : Ola Knutsson; Kerstin Severinson Eklundh; Viggo Kann; Teresa Cerratto Pargman; Lars Ahrenberg; KTH; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; interactive learning systems; error; feedback; human-computer interaction; grammar checking; grammaticality judgments; parsing; second language learning; Swedish; evaluation; user studies; language technology; computer assisted language learning; writing; language tools; interaktiva lärsystem; fel; återkoppling; grammatikkontroll; språkverktyg; människa-datorinteraktion; skrivande; andraspråksinlärning; grammatikalitetsbedömning; parsning; Language technology; Språkteknologi;

  Abstract : Skrivande och skrivet språk är idag en viktig del av många människors liv, i datorns ordbehandlare, i e-postprogram och i chattkanaler på Internet. Skrivet språk har blivit mer eller mindre en förutsättning för människors dagliga kommunikation. Denna utveckling av samhället leder till ökade behov av att på olika sätt hantera text. READ MORE

 5. 5. Content and Composition : An essay on tense, content, and semantic value

  Author : Sara Packalén; Peter Pagin; Åsa Wikforss; Jeffrey King; Stockholms universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Semantic value; assertoric content; compositionality; tense; Kaplan; Lewis; communication; Theoretical Philosophy; teoretisk filosofi;

  Abstract : A remarkable thing about natural language is that we can use it to share our beliefs and thoughts about the world with other speakers of our language. In cases of successful communication, beliefs seem to be transferred from speakers to hearers by means of the hearer recovering the contents of the speaker’s utterances. READ MORE