Search for dissertations about: "Languages and literatures of South and South-East Asia"

Showing result 6 - 6 of 6 swedish dissertations containing the words Languages and literatures of South and South-East Asia.

  1. 6. Aspect, tense and mood : Context dependency and the marker LE in Mandarin Chinese

    University dissertation from Department of East Asian Languages, Lund University

    Author : Marita Ljungqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Chinese; Languages and literatures of South and South-East Asia; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; pragmatics; marker; semantics; temporality; Relevance Theory; tense; mood; Mandarin Chinese; aspect;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Markören LE i kinesiska är speciell av flera olika skäl. Bland annat kan den uppträda på två ställen i en sats, dels direkt efter ett verb och dels i slutet av en mening. Beroende på var den uppträder kan den ofta - men inte alltid - påverka meningen på olika sätt. READ MORE