Search for dissertations about: "Lars Kroon"

Found 2 swedish dissertations containing the words Lars Kroon.

 1. 1. Delocalization in nonperiodic systems

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Lars Kroon; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Spectra and Dynamics of Excitattions in Long-Range Correlated Strucutures

  University dissertation from Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Author : Lars Kroon; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quasicrystals; deterministic aperiodic superlattices; Markov chains; electronic structure and diffusion; elastic vibrations; Fraunhofer diffraction; discrete solitons; phase transitions; NATURAL SCIENCES Physics Condensed matter physics; NATURVETENSKAP Fysik Kondenserade materiens fysik;

  Abstract : Vad karaktäriserar en kristall? Svaret på denna till synes enkla fråga blir kanske att det är en anordning av atomer uppradade i periodiska mönster. Så ordnade strukturer kan studeras genom att det uppträder så kallade Braggtoppar i röntgendiffraktionsmönstret. READ MORE