Search for dissertations about: "Lars Petersson"

Found 2 swedish dissertations containing the words Lars Petersson.

 1. 1. A framework for integration of processes in autonomous systems

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Lars Petersson; KTH.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering

  University dissertation from Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Author : Lena Petersson Forsberg; Blekinge Tekniska Högskola.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Outdoor recreation; public interest; friluftsliv; allmänt intresse; planeringslagstiftning; fysisk planering; naturturism; allmänintresse; intresseavvägning;

  Abstract : Denna avhandling syftar till att belysa hur friluftsliv och naturturism hanteras i den kommunala fysiska planeringen. Detta diskuteras i relation till myndigheters uttalade policys där vikten av friluftsliv framhålls och allmänhetens attityder till friluftsliv. READ MORE