Search for dissertations about: "Lars-Erik Hammarström"

Found 1 swedish dissertation containing the words Lars-Erik Hammarström.

  1. 1. Management of bile duct calculi : a study with special reference to long-term outcome

    University dissertation from Lars-Erik Hammarström, M.D., Department of Surgery, University of Lund, S-221 85 Lund, Sweden

    Author : Lars-Erik Hammarström; [1996]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; diagnostic yield; preoperative infusion cholangiography; long-term follow-up; endoscopic sphincterotomy; open choledocholithotomy; remote cholecystectomy; Common bile duct stone; gallbladder in situ; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Mellan 15 och 20 % av de patienter som kommer för behandling av gallstenssjukdomen (stenar i gallblåsan) har samtidigt stenar i de djupa gallvägarna (förbindelsegången mellan lever-gallblåsa och tolvfingertarmen). Hos yngre patienter är andelen endast 7-8 %, medan den i äldre patientgrupper kan vara 50 % eller mer. READ MORE