Search for dissertations about: "Lena Barnekow"

Found 1 swedish dissertation containing the words Lena Barnekow.

  1. 1. Holocene vegetation dynamics and climate changes in the Torneträsk area, northern Sweden

    University dissertation from Department of Quaternary Geology, Lund University

    Author : Lena Barnekow; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Paleobotanik; palynology; phylogeny; Palaeobotany; northern Sweden; Torneträsk; Abisko; lake-level; radiocarbon dating; forest history; Holocene; tree-line; climate; Vegetation; fylogeni; palynologi; Physical geography; geomorphology; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är resultatet av ett doktorandprojekt vid Kvartärgeologiska avdelningen, Lunds Universitet. Syftet med undersökningen var att rekonstruera vegetations- och klimatförändringar under de senaste 10 000 åren i Torneträskområdet i norra Sverige. READ MORE