Search for dissertations about: "Lena Brånén"

Found 1 swedish dissertation containing the words Lena Brånén.

  1. 1. Tumor Necrosis Factor-alpha as a target cytokine in vascular disease

    University dissertation from Lena Brånén, Exp. Cardiovasc. Res, Wallenberg Lab, Entrance 46, Fl 1, 205 02 Malmö

    Author : Lena Brånén; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; apoptosis; cell replication; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet; spindle-shaped; epithelioid; smooth muscle cells; periadventitial cuff injury; sTNF-R1; bone marrow transplantation; chimeric fusion protein; atherogenic diet; ApoE; TNF-a; genetically altered mice; en face preparation; atherosclerosis; neointimal hyperplasia;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Åderförkalkning, eller rättare sagt åderförfettning är den vanligaste dödsorsakerna i västvärlden och frekvensen ökar samtidigt som symptomen går nedåt i åldrarna. Därför är det mycket viktigt för oss att få reda på vad som grundlägger sjukdomen, hur vi skall kunna motverka dess uppkomst och hur vi skall kunna bota den. READ MORE