Search for dissertations about: "Lena Smidfelt-Rosqvist"

Found 1 swedish dissertation containing the words Lena Smidfelt-Rosqvist.

  1. 1. On the Relations between Driving Patterns, Exhaust Emissions and Network Characteristics in Urban Driving

    University dissertation from Department of Technology and Society, Lund University

    Author : Lena Smidfelt-Rosqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; traffic calming; intersections; driving adaptation; speed limits; Road transport technology; driving behaviour; Vägtransportteknik; overall effects; trip-long; non-local effects;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Hur gatunätet ser ut och planera's i städer påverkar förutom trafikarbetet även hur bilister kör. Körbeteendet i form av körmönster, d.v.'s. READ MORE