Search for dissertations about: "Lennart Karlsson"

Showing result 1 - 5 of 8 swedish dissertations containing the words Lennart Karlsson.

 1. 1. Dream Experience - Phenomenology meets Cognitive Neuroscience

  University dissertation from Lennart Karlsson, Dept. of Philosophy, Lund University

  Author : Lennart Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophical logic; dream symbolism; neuroscience; delusional states; visual awareness; lucid dreaming; Phenomenology; dreaming; Teoretisk filosofi; logik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vi tänker oss i allmänhet att vår upplevelse av drömmen är lik vår upplevelse av vår vakna verklighet i så måtto att drömmen presenterar sig som en värld som vi som drömmare tar för verklig och som vi på olika sätt interagerar med. I denna avhandling tittar jag närmare på denna uppfattning och granskar hur väl den harmonierar med vad vi nu anser oss veta om hur hjärnan/psyket fungerar under sömn och vaka. READ MORE

 2. 2. Stress fields induced by moving heat sources in butt welding of plates

  University dissertation from Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Author : Lennart Karlsson; [1976]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Datorstödd maskinkonstruktion; Computer Aided Design;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Microscopic Properties of Superdeformed Nuclei

  University dissertation from Mathematical Physics, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Lennart B Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; statistical physics; gravitation; superdeformation; Nilsson-Strutinsky; modified oscillator potential; moments of inertia; transition energies; rotational bands; quadrupole moments; spin assignments; identical bands; additivity.; Mathematical and general theoretical physics; classical mechanics; relativity; quantum mechanics; kvantmekanik; klassisk mekanik; thermodynamics; Matematisk och allmän teoretisk fysik; termodynamik; relativitet; statistisk fysik; Fysicumarkivet A:1999:Karlsson;

  Abstract : Many high spin rotational bands in superdeformed nuclei have been found in the A ~ 140-150 region, but so far no linking transitions to known normal-deformed states have been found in these nuclei. Therefore, configuration and spin assignments have to be based on indirect spectroscopic information. READ MORE

 4. 4. Romansk träornamentik i Sverige : decorative Romanesque woodcarving in Sweden

  University dissertation from Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Author : Lennart Karlsson; Stockholms universitet.; [1976]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Modelling and simulation of welding and metal deposition

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Andreas Lundbäck; Luleå tekniska universitet.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Welding; Materials science - Other processing assembly; Svetsning; Teknisk materialvetenskap - Övrig bearbetning sammanfogning; Datorstödd maskinkonstruktion; Computer Aided Design; Material Mechanics; Materialmekanik;

  Abstract : Fusion welding is one of the most used methods for joining metals. This method has largely been developed by experiments, i.e. trial and error. READ MORE