Search for dissertations about: "Limin Gu"

Found 4 swedish dissertations containing the words Limin Gu.

 1. 1. Chinese Daycare in Cultural Change

  University dissertation from Umeå : Dept. of Education, Umeå Univ

  Author : Limin Gu; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [1996]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Chinese kinderagrten; political and economic reform; curriculum;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Modernization and Marketization : The Chinese kindergarten in 1990s

  University dissertation from Umeå : Umeå Universitet

  Author : Limin Gu; Mittuniversitetet.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chinese kindergarten; political and economic reform; modernization; privatization; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Modernisation and marketisation The Chinese kindergarten in the 1990s

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Limin Gu; Umeå universitet.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chinese kindergarten; early childhood education; reform; modernisation; marketisation; structure; ideology; change; continuity; progress; conflict; differentiation;

  Abstract : This is a study of changes in Chinese kindergarten education in the era of the post-Mao four modernisations. Based on fieldwork carried out in China in 1997, this thesis examined the changes of Chinese kindergarten education at two levels — changes in system (structural change) and changes in educational activities (curriculum and ideological change), especially for the period of the 1990s. READ MORE

 4. 4. Modernisation and Marketisation: the Chinese Kindergarten in the 1990s

  University dissertation from Umeå : Umeå universitetet

  Author : Limin Gu; [2001]
  Keywords : Chinese kindergarten; reform;

  Abstract : Denna studie behandlar förändringar av den kinesiska förskolan under de fyra moderniseringarna efter Maos död. Med bas i det fältarbete som genomfördes i Kina 1997 undersöks förändringar på två nivåer; dels en systemnivå (strukturella förändringar) och dels en verksamhetsnivå (läroplan, aktiviteter och ideologi), med betoning på förändringar under 1990-talet. READ MORE