Search for dissertations about: "Lina Herbertsson"

Found 1 swedish dissertation containing the words Lina Herbertsson.

  1. 1. Pollinators and Insect Pollination in Changing Agricultural Landscapes

    University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Centre for Environmental and Climate Research

    Author : Lina Herbertsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-10]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; pollinators; pollination; agri-environment schemes; beekeeping; oilseed rape; sown flower strips; agri-environment measures;

    Abstract : Svensk sammanfattningKraftiga förluster av pollinerare är oroande och det har talats om risken för att en pollineringskris ska uppstå, med konsekvenser för både människor och miljö. De flesta blommande växter och tre av fyra odlade grödor är nämligen insektspollinerade (Box 1). READ MORE