Search for dissertations about: "Linda Ta"

Showing result 1 - 5 of 12 swedish dissertations containing the words Linda Ta.

 1. 1. N-Heterocyclic Carbene Catalysis in Organic Synthesis - A Green Chemistry Approach

  University dissertation from ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Author : Linda Ta; [2018]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; aerobic oxidation; ionic liquid; sustainability; NHC catalysis; oxidative NHC catalysis; green chemistry; OTHO; Organocatalysis;

  Abstract : The twelve principles of green chemistry were created as a response to the multiple environmental issues caused by the release of waste from the chemical industry. The principles acts as a guide in the development of sustainable chemical processes for the syntheses of important molecules needed to sustain our living standards. READ MORE

 2. 2. Organocatalytic Transformations with N-Heterocyclic Carbenes - An Investigation of Ionic Liquids as NHC Precatalysts and Aerobic Oxidative Esterifications

  University dissertation from ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Author : Linda Ta; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; N-heterocyclic carbene; ionic liquid; multi-component reaction; aerobic oxidation; OTHO; Organocatalysis; green chemistry;

  Abstract : The call for more sustainable processes in the chemical society has led to the development of the field of green chemistry. The Twelve Principles of Green Chemistry serve as guidelines for the design of processes. READ MORE

 3. 3. Oxidation of terpenes in indoor environments A study of influencing factors

  University dissertation from Umeå : Ekologi och geovetenskap

  Author : Linda Pommer; Umeå universitet.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Environmental chemistry; Monoterpene; Ozone O3 ; Nitrogen dioxide NO2 ; Nitrogen oxide NO ; Relative humidity RH ; Modelling; Scrubber; Experimental design; Interaction; Volatile organic compounds VOC ; Sick buildings syndrome SBS ; Principal component analysis PCA ; Indoor air; Ventilation; Tenax TA; Sodium sulphite; Miljökemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Miljökemi; Analytical Chemistry; analytisk kemi;

  Abstract : In this thesis the oxidation of monoterpenes by O3 and NO2 and factors that influenced the oxidation were studied. In the environment both ozone (O3) and nitrogen dioxide (NO2) are present as oxidising gases, which causes sampling artefacts when using Tenax TA as an adsorbent to sample organic compounds in the air. READ MORE

 4. 4. The Role of Phosphodiesterase 3B in the Regulation of Insulin Secretion

  University dissertation from Linda Härndahl, C11 BMC, SE-221 84 Lund

  Author : Linda Härndahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; secreting systems; Endocrinology; beta-cell; diabetes; islet; PDE3B; cAMP;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är en s.k. sammanläggningsavhandling och innehåller tre delarbeten. Delarbete I är publicerat, delarbete II är under revision inför publikation och delarbete III är i manuskriptform. READ MORE

 5. 5. Novel insights into the regulation of insulin secretion by GLP-1, GIP and glucagon

  University dissertation from Medicine (Lund)

  Author : Linda Ahlkvist; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Vagus nerve; GPR119; Insulin resistance; Glucagon; GIP; GLP-1; Insulin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish När vi äter socker frisätter kroppen hormonet insulin från specifika beta-celler i bukspottskörteln för att förmå muskelceller och fettceller att ta upp sockret från blodet och därmed återställa blodets sockerbalans. Vid övervikt blir dessa vävnader resistenta mot insulinets verkan vilket leder till att sockret stannar kvar i blodet. READ MORE