Search for dissertations about: "Linguistics"

Showing result 1 - 5 of 708 swedish dissertations containing the word Linguistics.

 1. 1. A View from Language : Growth of language in individuals and populations

  Author : Christer Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavia; psycho-linguistics; past tense; linguistic ecology; language variation; language change; language acquisition; evolution; epidemics; emergence; diffusion; connectionism; area linguistics; case; simulation; synthesis.; Linguistics; Lingvistik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Olika modeller för inlärning och förändring av språkliga (morfologiska) drag simuleras med hjälp av dator. Olika faktorers inverkan studeras: t.ex. inlärningshastighet, geografisk spridning, populationstäthet, epidemier. READ MORE

 2. 2. Gesture as a Communication Strategy in Second Language Discourse : A Study of Learners of French and Swedish

  University dissertation from Lund University Press

  Author : Marianne Gullberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; second language acquisition; communication strategies; applied linguistics; gestures; Lingvistik; Linguistics; French; Swedish;

  Abstract : Popular Abstract in SwedishGester betraktas ofta populärt som det mest typiska sättet för språkinlärare att lösa kommunikativa problem. Trots det har gester sällan studerats inom ramen för teorier som rör bruket eller inlärningen av andraspråk. READ MORE

 3. 3. The Sango Language and Its Lexicon (Snd-yng t Sng)

  University dissertation from Lund University Press

  Author : Christina Thornell; Lunds universitet.; Lund University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1997]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Linguistics; lexical semantics; lexicology; language planning; language contact; functional linguistics; language typology; Ubangi language; pidgin creole; Sango; Central African Republic; Lingvistik; lingua franca; extended pidgin kreolspråk; basic verbs;

  Abstract : This doctoral dissertation is an overview of the recently arisen Sango language spoken in the Central African Republic. The overview contains a sociolinguistic and linguistic dimension with a lexical-semantic focus. READ MORE

 4. 4. The Physical Foundation of the Patterning of Physical Action Verbs : A Study of Chinese Verbs

  University dissertation from Linguistics and Phonetics

  Author : Hong Gao; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Languages and literatures of South and South-East Asia; verbal semantics; trajector; semantic representation; pyscholingistics; polysemy; physical reality; physical foundation; physical action verbs; observability; motion; lexicalization patterning; landmark; intentionality; innateness; physical contact; force-dynamics; combinability; conflation; cognitive semantics; active zone; affectability; Chinese; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; Linguistics; Lingvistik; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den fysiska grunden för fysiska aktionsverb.... READ MORE

 5. 5. Phonetic Imitation, Accent, and the Learner

  University dissertation from Linguistics and Phonetics

  Author : Duncan Markham; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; sociolinguistics; talent; language acquisition; phonetics; Linguistics; Lingvistik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling presenterar en bred och kritisk översikt av litteraturen och forskningen angående inlärning av uttal och språkljud. De problem som framför allt vuxna har med att lära sig uttalet i ett främmande språk diskuteras och de olika hypotesen granskas. READ MORE