Search for dissertations about: "Lingvistikämnen"

Found 3 swedish dissertations containing the word Lingvistikämnen.

 1. 1. Internationally Adopted Children in Communication : A Developmental Study

  Author : Boel De Geer; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Linguistic subjects; Lingvistikämnen;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. The Boys from Colombia : A Study of the Language Switching Process of Internationally Adopted Children - The First Three Months After Adoption

  Author : Boel De Geer; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Linguistic subjects; Lingvistikämnen;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Apologising in British English

  Author : Mats Deutschmann; Patricia Poussa; Terttu Nevalainen; Mittuniversitetet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; apology; speech act; politeness; Brown Levinson; power; solidarity; sociolinguistic variation; pragmatics; BNC; corpus linguistics; British English; Other Germanic languages; Övriga germanska språk; Sociology; Sociologi; Linguistic subjects; Lingvistikämnen; English language; Engelska; English language; Engelska språket; engelska; English;

  Abstract : Avhandlingenatt undersöker funktionen av ursäkten som talakt samt sociala skillnader i dess användande i talad Brittisk engelska inspelad under tidigt 1990-tal. Materialet består av hundratals konversationer från formella och informella sammanhang och sammanlagt ingår över 1700 talare i den undersökta korpusen. READ MORE