Search for dissertations about: "Liselotte Paulsson-björnsson"

Found 1 swedish dissertation containing the words Liselotte Paulsson-björnsson.

  1. 1. Premature birth - studies on orthodontic treatment need, craniofacial morphology and function

    Author : Liselotte Paulsson-Björnsson; Malmö högskola; []
    Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Abstract : Få studier har utvärderat om det finns något samband mellan för tidig födsel och bettavvikelser eller behov av tandreglering. Dessutom har inga tidigare studier undersökt om för tidigt födda barn skiljer sig från barn födda efter fullgången graviditet avseende ansiktsmorfologi, huvudvärk och temporomanibular dysfunktion (TMD), dvs. READ MORE