Search for dissertations about: "Lorentzian distribution"

Found 3 swedish dissertations containing the words Lorentzian distribution.

 1. 1. Test Charge Response of a Dusty Plasma with Grain Size Distribution and Charging Dynamics

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Muhammad Shafiq; KTH.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Dusty plasmas; Complex plasmas; Grain size distribution; Grain charging dynamics; Lorentzian distribution; Kappa distribution; Test charge response; Delayed shielding; Energy loss; Drag force; Wake field.; NATURAL SCIENCES Physics Geocosmophysics and plasma physics Plasma physics; NATURVETENSKAP Fysik Geokosmofysik och plasmafysik Plasmafysik;

  Abstract : This doctoral thesis reports analytical and numerical results for the electrostatic response of a dusty plasma to a moving test charge. Two important physical aspects of dusty plasmas, namely grain size distribution and grain charging dynamics were taken into account. READ MORE

 2. 2. On-line Mobile in situ Gamma Spectrometry

  University dissertation from Radiation Physics, Lund

  Author : Thomas Hjerpe; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiobiologi; Kärnfysik; Nuclear physics; radiation protection.; 137Cs; peak-to-valley method; depth distribution; orphan source search; orphan sources; emergency preparedness; mobile gamma spectrometry; nuclear accidents; Nuclear medicine; radiobiology; Nukleärmedicin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I beredskapen för kärnolyckor är mobila in situ gammaspektrometriska mätningar ett viktigt redskap; vilket betyder att mätinstrument placeras i ett fordon (tex bil, flygplan eller helikopter) och gammastrålningen från omgivningen mäts under körning. I detta arbete har strategier och analysmetoder för två olika användningsområden utvecklats: 1) sökning av försvunna radioaktiva strålkällor, så kallade herrelösa källor (eng. READ MORE

 3. 3. Dusty plasma response to a moivng test charge

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Muhammad Shafiq; KTH.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physics; Dusty Plasmas; Complex Plasmas; Grain size distribution; Grain charging dynamics; Fysik; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik;

  Abstract : This licentiate thesis reports analytical results for the electrostatic response to a test charge moving through dusty plasma. Two particular cases for a slowly moving test charge, namely, grain size distribution and grain charging dynamics are considered. READ MORE