Search for dissertations about: "Low vision"

Showing result 1 - 5 of 172 swedish dissertations containing the words Low vision.

 1. 1. Optics for Low Vision Enabling

  University dissertation from Certec, Lund University

  Author : Jörgen Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Eccentric viewing; Low vision optics; Low vision rehabilitation; People with low vision; Preferred retinal; locus PRL ; Resolution; Visual acuity; Ophtalmology; Medicinsk teknik; Medical technology; Rehabilitering medicinsk och social ; rehabilitation; revalidation; kinesitherapy; Oftalmologi; Physical medicine; Contrast sensitivity; Detection; Eccentric correction; CFL ; Central visual field loss; Central scotoma; Aberrations; Astigmatism;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish För människor med centrala skotom är den excentriska synen den enda som finns att tillgå. Också för den som lär sig att använda sin excentriska syn är denna sämre än den centrala synen, och det av två helt olika skäl: att ögonoptiken kan ge stora avbildningsfel excentriskt respektive att näthinnan utanför makula har en lägre funktion. READ MORE

 2. 2. Re-establishing reading skills of elderly low vision patients : : studies on Swedish low vision clinic clients

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Sciences

  Author : Örjan Bäckman; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; elderly patients; low vision clinic; reading proficiency; cognitive capacity; low vision reading training; low vision rehabilitation; quality of life;

  Abstract : This thesis is based on the project "Reading skills, reading training and technology for the visually handicapped - Prospects for the 1990s," carried out at the Department of Educational Research of the Stockholm Institute of Education 1988-1993. All data were collected in connection with this project. READ MORE

 3. 3. Peripheral Vision Adaptive Optics and Psychophysics

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Robert Rosén; KTH.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : This thesis is about our peripheral vision. Peripheral vision is poor compared to central vision, due to both neural and optical factors. The optical factors include astigmatism, defocus and higher order aberrations consisting mainly of coma. Neurally, the density of ganglion cells decreases towards the periphery, which limits the sampling density. READ MORE

 4. 4. Computational Methods for Computer Vision : Minimal Solvers and Convex Relaxations

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Viktor Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer Vision; Geometric Vision; minimal solvers; Convex relaxation; Pose estimation;

  Abstract : Robust fitting of geometric models is a core problem in computer vision. The most common approach is to use a hypothesize-and-test framework, such as RANSAC. In these frameworks the model is estimated from as few measurements as possible, which minimizes the risk of selecting corrupted measurements. READ MORE

 5. 5. Spatial vision in diverse invertebrates

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Author : John Kirwan; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; vision; visual ecology; invertebrates; spatial resolution; behaviour;

  Abstract : Förmågan att uppfatta ljus och vilken riktning det kommer från är utomordentligt användbart för djur. Därför är det inte förvånande att denna förmåga återfinns hos i stort sett varje större djurgrupp, även bland de som anses enkla, såsom koraller och spolmaskar. READ MORE