Search for dissertations about: "Luftfuktighet"

Showing result 1 - 5 of 24 swedish dissertations containing the word Luftfuktighet.

 1. 1. Aerosol particle properties influencing cloud droplet nucleation

  University dissertation from Stockholm : Stockholm University

  Author : Anneli Hallberg; Stockholms universitet.; [1994]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Meteorologi; Luftfuktighet; Molnbildning;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. On Reliability of SiC Power Devices in Power Electronics

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Diane-Perle Sadik; KTH.; [2017]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Silicon Carbide; Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor MOSFET ; Junction Field-Effect Transistor JFET ; Bipolar Junction Transistor BJT ; Reliability; Failure Analysis; Reliability Testing; Short- Circuit Currents; Humidity; Resonant converter; Series-resonant converter SLR ; Base drive circuits; Gate drive circuits; Life-Cycle Cost Analysis LCCA ; Kiselkarbid; MOSFETar; JFETar; Bipolär Junction Transistor BJT ; Tillförlitlighet; Robusthet; Felanalys; Tillförlitlighetstestning; Kortslutningsströmmar; Luftfuktighet; Resonansomvandlare; Serie-resonansomvandlare SLR ; Basdrivkretsar; Gate-drivkretsar; Felskydd; Livscykelkostnadsanalys; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Abstract : Silicon Carbide (SiC) is a wide-bandgap (WBG) semiconductor materialwhich has several advantages such as higher maximum electric field, lowerON-state resistance, higher switching speeds, and higher maximum allowablejunction operation temperature compared to Silicon (Si). In the 1.2 kV - 1. READ MORE

 3. 3. Railway Open System Tribology

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Yezhe Lyu; KTH.; [2018]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Wheel; Rail; Brake; Environmental conditions; Tribology; Noise; Particle; Hjul; Räl; Broms; Miljöförhållanden; Tribologi; Ljud; Partiklar; Machine Design; Maskinkonstruktion;

  Abstract : Tribology in the railway system is of increasing interest in the new railway era due to the demand for higher speed and load capacity. Since railway vehicles operate in an open environment, their performance depends greatly on temperature, humidity and natural and artificial contaminants. READ MORE

 4. 4. Dimensional Stability of Paper Influence of Fibre-Fibre Joints and Fibre Wall Oxidation

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Per A. Larsson; KTH.; [2008]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Cellulose and paper engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Cellulosa- och pappersteknik;

  Abstract : Papper är ett mycket mångsidigt material. Trots detta finns det ett flertal egenskaper som begränsar papperets användbarhet. Ett av de större problemen med cellulosa- och lignocellulosafibrer är att de sänker sin fria energi genom att sorbera vatten, och denna sorption förändrar papperets dimensioner. READ MORE

 5. 5. Influence of adsorbed polyelectrolytes and adsorption conditions on creep properties of paper sheets made from unbleached kraft pulp

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Magnus Gimåker; KTH.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Cellulose and paper engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Cellulosa- och pappersteknik;

  Abstract : Papper uppvisar betydande tidsberoende mekaniska egenskaper som krypning och spänningsrelaxation. Det är känt att krypningen hos pappret påverkar till exempel en wellpapplådas förmåga att bära last under lång tid. En möjlighet att tillverka papper som kryper långsammare är därför önskvärd. READ MORE