Search for dissertations about: "Luleå Tekniska Universitet."

Showing result 1 - 5 of 2738 swedish dissertations containing the words Luleå Tekniska Universitet..

 1. 1. Drivhusmodellen i teori och praktik ett verksamhetsintegrerat forsknings- och utvecklingsarbete för integration av utbildning, forskning och samverkan vid Luleå tekniska universitet

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Mikael Andersson; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Datorstödd maskinkonstruktion; Computer Aided Design;

  Abstract : This thesis concerns the development of a model for integration of education, research and cooperation intended for university use. The thesis builds on a research and development work integrated in the daily educational activity of the university. READ MORE

 2. 2. Health and Performance in Small Enterprises : Studies of Organizational Detminants and Change Strategy

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Stig Vinberg; [2006]
  Keywords : ;

  Abstract : The present thesis focuses on relations between work organizational factors and outcomes related to health and performance, and how these factors and outcomes are related to change strategies in small enterprises. Reasons for this work are the growing interest in entrepreneurship, small business development, statements to the effect that small enterprises lack adequate resources and competence needed for successful management of workplace change processes and fragmented small business research about mentioned relations. READ MORE

 3. 3. Urban impact on water bodies in the Luleå area, northern Sweden

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Ralf Rentz; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Applied Geology; Tillämpad geologi;

  Abstract : Anthropogenic activities change the quality of urban waters and sediments. The aim of this study was to describe and quantify pollution from different point sources in Luleå, northern Sweden. READ MORE

 4. 4. Proterozoic crustal growth along the Archaean continental margin in the Luleå area, northern Sweden

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Claes Mellqvist; [1997]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Applied Geology; Tillämpad geologi;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Proterozoic crustal growth along the Archaean continental margin in the Luleå and Jokkmokk areas, northern Sweden

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Claes Mellqvist; [1999]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Applied Geology; Tillämpad geologi;

  Abstract : Den Arkeisk-Proterozoiska plattgränsen i norra Sverige har undersökts med hjälp utav fältarbete med både berggrundskartering och provtagning för geokemisk och isotopgeokemisk analys. Gränsen har studerats i både Luleå och Jokkmokkområdena för att man där skall kunna dra gränsen mer i detalj. READ MORE