Search for dissertations about: "Lunds universitet."

Showing result 1 - 5 of 9020 swedish dissertations containing the words Lunds universitet..

 1. 1. Inguinal Hernia Surgery in Men - Chronic Pain and Sexual Dysfunction

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Nihad Gutlic; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Groin hernia; Inguinal Hernia; Recurrence; Mesh repair; Chronic pain; Register Study; Hernia;

  Abstract : Life time occurrence of inguinal hernia is 30% of men. Most are symptomatic and will require surgical treatment. Operation will commonly cure the hernia but remaining chronic pain or new pain is seen in 10–15%. Groin pain due to an inguinal hernia can cause impairment of sexual functions. READ MORE

 2. 2. Effects of Farming Practice on Pollinators and Pollination across Space and Time

  University dissertation from Centre for Environmental and Climate Research, Lund University

  Author : Georg Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Intensifieringen av jordbruket under de senaste sextio åren har resulterat i en dramatisk produktionsökning av framförallt spannmål. Denna typ av produktion, speciellt det mest intensiva s.k. READ MORE

 3. 3. Sex, hormonal factors and pancreatic cancer

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Gustav Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pancreatic cancer; Sex; Anthropometry; Hormonal factors; Tamoxifen treatment;

  Abstract : Pancreatic cancer represents three percent of all incident cancer cases in developed countries, but stands the 7th most common cause of cancer related death. Worldwide, pancreatic cancer is more common among men, however in Sweden, the incidence ratio between sexes is levelling. READ MORE

 4. 4. Source apportionment of carbonaceous aerosol - Measurement and model evaluation

  University dissertation from Centre for Environmental and Climate Research (CEC), Lund University

  Author : Johan Genberg; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Luften omkring oss består inte bara av gaser. I den finns det mängder av små partiklar. De partiklar som står i fokus i den här avhandlingen är mindre än 10 μm, vilket endast är en femtedel av ett hårstrås diameter. READ MORE

 5. 5. Identification of Virulence Factors in Nematode-Trapping Fungi - Insights from Genomics, Transcriptomics and Proteomics

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Karl-Magnus Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nematode-trapping fungi; comparative genomics; comparative transcriptomics; proteomics; virulence factors; parasitism;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nematod-fångande svampar är en grupp av filamentösa svampar som lever i jorden. De kan som deras namn antyder fånga och infektera nematoder. Varför är det då viktigt att studera dessa svampar? Svaret är just nematoder. Nematoder, även kända som rundmaskar, kan infektera både människor, djur och växter. READ MORE