Search for dissertations about: "Lunds universitet."

Showing result 1 - 5 of 8745 swedish dissertations containing the words Lunds universitet..

 1. 1. Inguinal Hernia Surgery in Men - Chronic Pain and Sexual Dysfunction

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Nihad Gutlic; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Groin hernia; Inguinal Hernia; Recurrence; Mesh repair; Chronic pain; Register Study; Hernia;

  Abstract : Life time occurrence of inguinal hernia is 30% of men. Most are symptomatic and will require surgical treatment. Operation will commonly cure the hernia but remaining chronic pain or new pain is seen in 10–15%. Groin pain due to an inguinal hernia can cause impairment of sexual functions. READ MORE

 2. 2. Effects of Farming Practice on Pollinators and Pollination across Space and Time

  University dissertation from Centre for Environmental and Climate Research, Lund University

  Author : Georg Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Intensifieringen av jordbruket under de senaste sextio åren har resulterat i en dramatisk produktionsökning av framförallt spannmål. Denna typ av produktion, speciellt det mest intensiva s.k. READ MORE

 3. 3. Identification of Virulence Factors in Nematode-Trapping Fungi - Insights from Genomics, Transcriptomics and Proteomics

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Karl-Magnus Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nematode-trapping fungi; comparative genomics; comparative transcriptomics; proteomics; virulence factors; parasitism;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nematod-fångande svampar är en grupp av filamentösa svampar som lever i jorden. De kan som deras namn antyder fånga och infektera nematoder. Varför är det då viktigt att studera dessa svampar? Svaret är just nematoder. Nematoder, även kända som rundmaskar, kan infektera både människor, djur och växter. READ MORE

 4. 4. Atomic Layer Deposition and Immobilised Molecular Catalysts Studied by In and Ex Situ Electron Spectroscopy

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Physics

  Author : Payam Shayesteh; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-02]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ambient pressure XPS; Catalysis; Heterogenisation; Atomic layer deposition; HfO2; Gas phase; TDMAHf; TDMAT;

  Abstract : Popular ScienceThe growing need for green processes in industry makes scientists design and develop processes that are more energy efficient than current processes. Naturally, some reactions require a high energy and long time to occur. This will cause high energy consumption and, typically, even more waste production. READ MORE

 5. 5. Folate - Associations with breast cancer depending on intake, metabolism, genetic variation and estrogen receptor status

  University dissertation from Nutrition Epidemiology Research Group

  Author : Ulrika Ericson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; folate; B-vitamins; breast cancer; diet; epidemiology; nutrition; plasma; polymorphism; estrogen receptor α; estrogen receptor β; reproducibility; prospective;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Folat är ett B-vitamin som kan bidra till minskad risk för en rad sjukdomar, däribland en speciell form av blodbrist, ryggmärgsbråck hos nyfödda, hjärt- kärlsjukdom och vissa cancerformer. Folat förekommer framför allt i många vegetabiliska livsmedel. READ MORE