Search for dissertations about: "Mät- och instrumenteringsteknik"

Showing result 1 - 5 of 9 swedish dissertations containing the words Mät- och instrumenteringsteknik.

 1. 1. Laser Spectroscopy in Scattering Media for Biological and Medical Applications

  University dissertation from Division of Atomic Physics, Department of Physics, Faculty of Engineering, LTH, Lund University

  Author : Linda Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Instrumentation technology; Mät- och instrumenteringsteknik; Atom- och molekylärfysik; Atomic and molecular physics; Fysik; Physics; Monte Carlo simulations; Biomedical Optics; Scattering media; Gas measurements; Near infrared spectroscopy; Diode laser spectroscopy; Absorption spectroscopy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Spektroskopi är den vetenskapsgren som används för att studera samspelet mellan strålning/ljus och materia för tillämpningar i både diagnostiska och terapeutiska syften. Då ljus sänds in i ett prov sätts olika fysikaliska processer igång. READ MORE

 2. 2. Innovative Contact Free Sensors for Metallurgical Process Control

  University dissertation from Division of Atomic Physics, Department of Physics, Faculty of Engineering, LTH, Lund University

  Author : Donald Malmberg; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; microwave spectroscopy; laser; TDLAS; high temperature; gas; slag; spectroscopy; slag analysis; high temperatures; Mät- och instrumenteringsteknik; Instrumentation technology; microwave; Fysicumarkivet A:2003:Malmberg;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Utveckling av beröringsfri teknik för att styra och kontrollera metallurgiska hög temperatur processer. Befintlig teknik kräver kontakt med mediet av intresse vilket medför att överlevnadstiden för probar och sensorer är kort. READ MORE

 3. 3. Myoelectric Control for Hand Prostheses

  University dissertation from Department of Electrical Measurements, Lund University

  Author : Fredrik Sebelius; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mät- och instrumenteringsteknik; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering; Instrumentation technology; Virtual; Recognition; Real time; On-line learning; Myoelectric; Hand prosthesis; EMG; ANN; Artificial hands;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling syftar till att förbättra styrningen av myoelektriska handproteser. De primära målen har varit (1) att generera korrekt kontroll för så många handrörelser som möjligt, (2) att förbättra träningsförfarandet så att operatören på ett intuitivt sätt snabbt kan bemästra ett flertal rörelser och (3) att minska tiden som behövs för att matematiskt justera in systemet till maximalt ett par minuter, så att man enkelt kan utföra olika typer av optimeringar, såsom omplacering av elektroder. READ MORE

 4. 4. Modelling and Validation of Industrial Measurement Systems - Aspects of Quality and Human Factors

  University dissertation from Department of Electrical Measurements, Lund University

  Author : Jenny Wirandi; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mätteknik; Measurement Science; Uncertainty Analysis; Quality Index; Instrumentation technology; Mät- och instrumenteringsteknik; Traceability; Fuzzy Variable; Pulp Quality; Industrial Measurement; Human Factor; GUM; Calibration; Fibre Measurement;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling validerar industriella mätsystem, där både de tekniska och mänskliga aspekterna innefattas. Syfte är att få bättre kunskap om den mätteknik som används för att kunna kvalitetsbestämma produkter och för att slutligen på ett mer pålitligt sätt kunna bestämma kvalitén på den tillverkande produkten. READ MORE

 5. 5. Porous Silicon -an enzyme coupling matrix for micromachined reactors

  University dissertation from Department of Electrical Measurements, Lund University

  Author : Johan Drott; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Instrumentation technology; glucose; biosensor; immobilised enzyme; porous silicon; microreactor; Mät- och instrumenteringsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen beskriver forskningen kring miniatyriserade enzymreaktorer - nyckelkomponenter i system för diabetsövervakning. Målet är att systemet kontinuerligt och under flera dagar skall kunna mäta glukosstatus hos bäraren. READ MORE