Search for dissertations about: "MC simulations"

Showing result 1 - 5 of 31 swedish dissertations containing the words MC simulations.

 1. 1. Evaluation of the Tactoid Formation in Clay Systems

  University dissertation from mediatryck, Lund University

  Author : Maria Jansson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-04-12]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Lera; Montmorillonit; Nano-plattor; Taktoider; Anisotropi; Grov korninga modeller; MD simuleringar; MC simuleringar; SAXS; Svälltryck; Clay; Montmorillonite; Nanoplatelets; Tactoid; Anisotropy; Coarse-grained models; MD simulations; MC simulations; SAXS; Swelling pressure;

  Abstract : Lera består utav små finkorniga lermineraler, vilka utgörs till stor del av elektrostatiskt laddade nanopartiklar, även kallade lerplattor. En lerplatta har en tjocklek på en miljarddels meter och dess diameter kan variera alltifrån fem till tusen gånger större än tjockleken, vilket kan jämföras med ett A4-ark, där kortsidan är tusen gånger större än tjockleken. READ MORE

 2. 2. Swelling and Microstructure of Nanoplatelet Systems

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Theoretical Chemistry

  Author : Axel Thuresson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nanoplatelets; Model clay system; Coarse grained models; Statistical mechanics; MC simulations; MD simulations; SAXS; Cryo-TEM; Laponite; Montmorillonite; Swelling; Tactoid;

  Abstract : De flesta anser nog att kemi och speciellt teoretisk kemi är ett mycket komplext ämne, medan lera nog anses som ett begripligt koncept. Det man kanske inte tänker på är att många leror utgörs till stor del av elektrostatiskt laddade nanopartiklar där dess beteende kan förstås genom just ämnena kemi och teoretisk kemi. READ MORE

 3. 3. Synchrotron X-ray Scattering and Monte Carlo Simulations of Structure and Forces in Silicate Nanoplatelet Dispersions

  University dissertation from Lund University, Center for Chemistry and Chemical Engineering, Theoretical Chemistry

  Author : Mo Segad; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAXS; MC simulations; Swelling; Tactoids; EXAFS; DLS; Cryo-TEM; Nanoplatelets; MX80; Na Ca montmorillonite.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Lera-vatten-systemet finns i stort sett överallt i vår omgivning. Syftet med denna avhandling är att identifiera och undersöka egenskaper hos leror som är av betydelse för deras inbördes växelverkan. READ MORE

 4. 4. Small and Large, Charged Molecules in Solution and at Interfaces

  University dissertation from Lund University

  Author : Giulio Tesei; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-08]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; molecular modeling; MD simulations; statistical mechanics; SAXS; QCM-D; Hofmeister series; amyloid fibril; lipid bilayer; cell-penetrating peptide; molekylär modellering; MD simuleringar; MC simuleringar; statistisk mekanik; SAXS; QCM-D; amyloidfibriller; cellmembran; cellpenetrerande peptider;

  Abstract : Växelverkningar mellan små och stora molekyler har konsekvenser för reaktioner som kemister utför i sina provrör, lika mycket som för de livsnödvändiga reaktionerna som sker i vår kropp och våra celler. Förståelsen av dessa växelverkningar är nyckeln till att kunna utnyttja dem till vår fördel, till exempel i industriella processer eller i utveckling av mediciner. READ MORE

 5. 5. Fluorescence studies of complex systems organisation of biomolecules

  University dissertation from Umeå : Kemi

  Author : Denys Marushchak; Umeå universitet.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fluorescence anisotropy; BODIPY; homo and hetero dimerisation; protein aggregates; protein polymer structures; actin polymerisation; FRET; donor–acceptor energy transfer DAET; donor-donor energy migration DDEM; homotransfer; Monte Carlo simulation; MC; Brownian dynamics; BD; Genetic Algorithm; GA.; Ganglioside GM1; NATURAL SCIENCES Chemistry Physical chemistry Biophysical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Fysikalisk kemi Biofysikalisk kemi;

  Abstract : The homo and hetero dimerisation of two spectroscopically different chromophores were studied, namely: 4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-diazas-indacene (g-BODIPY) and its 5-styryl-derivative (r-BODIPY). Various spectroscopic properties of the r-BODIPY in different common solvents were determined. READ MORE