Search for dissertations about: "MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Samhällsmedicin"

Showing result 1 - 5 of 9 swedish dissertations containing the words MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Samhällsmedicin.

 1. 1. Power of the Pill Views about Cardiovascular Risk and the Risk-reducing Effect of Statins

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Per Lytsy; Uppsala universitet.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Statins; lipid-lowering drugs; cholesterol; treatment expectations; beliefs; adherence; health behaviour; MEDICINE Social medicine; MEDICIN Socialmedicin; PHARMACY Community pharmacy services; FARMACI Samhällsfarmaci; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Family medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Allmänmedicin; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Community medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Samhällsmedicin; Social Medicine; Socialmedicin;

  Abstract : Medical treatments with statins are prescribed to patients with increased risk of cardiovascular events. The benefits from statin treatment are well documented in clinical trials, but long-term adherence in patients is low, indicating that patients have an uncertainty about the necessity and benefits of treatment. READ MORE

 2. 2. Young today-adult tomorrow! Studies on physical status, physical activity, attitudes, and self-perception in children and adolescents

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Ann-Christin Sollerhed; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; MEDICINE; MEDICIN; Hälsofrämjande arbete; Ungdomar; hälsa; Skolidrott; physical education; physical status; physical capacity; self-perception; attitudes; sense of coherence; Medicine human and vertebrates ; intervention; physical activity; adolescents; Young people; children; Medicin människa och djur ;

  Abstract : The aim was to gain knowledge of young people's physical status and physical activity, and to further the understanding of the role of school physical education in a salutogenic public health perspective. Two studies were performed in southern Sweden. Study 1 was performed in 1996 among 301 adolescents aged 16-19 in upper secondary school. READ MORE

 3. 3. Addressing smoking during pregnancy : the challenge to start from the woman's view

  University dissertation from Malmö : Univ.-sjukhuset MAS

  Author : Agneta Abrahamsson; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; MEDICINE; MEDICIN; Smoking cessation; Smoking prevention control; Smoking psychology; Pregnancy; Motivation; Health education; Tobaksrökning och graviditet; Pregnant women ¡ Tobacco use; Rökavvänjning; Graviditet; Graviditet; Rökning; Rökavvänjning; Rökvanor; Tobaksrökning; Health education; Smoking cessation; samhällsmedicin; smoking habits; smoking cessation; wellbeing; Sense of Coherence; health education; narrative; phenomenography; health providers;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kvinnor känner till att det är riskabelt att röka när de blir gravida. Trots detta så slutar bara omkring hälften i Sverige och var tredje kvinna i många andra länder att röka när de blir gravida. READ MORE

 4. 4. Chronic pain. Epidemiological studies in a general population

  University dissertation from Ingemar Andersson, Bromölla Health Centre, SE-295 35 Bromölla, Sweden

  Author : H. Ingemar Andersson; Ingemar H Andersson; Lund University.; Lunds universitet.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi; MEDICINE; MEDICIN; chronic pain; epidemiology; health care; samhällsmedicin; diagnoses; medication; smoking; uric acid; widespread pain;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under de senaste decennierna har intresset för smärta och smärtbehandling ökat påtagligt. Etablerade smärttillstånd är ofta svårbehandlade och medför stora och kostnadskrävande insatser i sjukvården. Produktionsbortfall och stigande sjukförsäkringskostnader medverkar också till stora samhällseffekter. READ MORE

 5. 5. Enhance your workplace! a dialogue tool for workplace health promotion with salutogenic approach

  University dissertation from Malmö : Institution of Clinical Science, Malmö, Lund University

  Author : Petra Nilsson; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; workplace health promotion; Salutogenesis; Sense of Coherence; Work Experience Measurement Scale; Specific Enhancing Resources; questionnaire process;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Arbetsplatsens positiva sidor kan förbättras genom ett nytt dialogverktyg! Nu går det att mäta medarbetares positiva upplevelser av arbete. Vanligtvis kopplas människors upplevelser av arbete samman med stress och ohälsa. READ MORE