Search for dissertations about: "MEDICINE Surgery Surgical research Orthopaedics"

Showing result 1 - 5 of 36 swedish dissertations containing the words MEDICINE Surgery Surgical research Orthopaedics.

 1. 1. Risk stratification in cardiac surgery: Algorithms and applications

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Johan Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; Cardiac surgery; Statistics; Artificial neural networks; Resource utilization; Mortality; Risk factors; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Inför hjärtkirurgi är bedömning av en patients individuella nytta av och risk vid en hjärtoperation en viktig komponent i utredningen inför operationen. En riskstratifiering innebär att patientens olika riskfaktorer (exempelvis sockersjuka, högt blodtryck, antal tidigare hjärtinfarkter, hjärtfunktion) vägs samman till en sannolikhets-bedömning av risken för en viss händelse (t. READ MORE

 2. 2. Extracellular Matrix Based Materials for Tissue Engineering

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Cecilia Aulin; Uppsala universitet.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Extracellular matrix; collagen synthesis; bioreactor; cell culture; bone morphogenetic protein-2; noggin; hyaluronan; cartilage; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology Medical technology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi Medicinsk teknik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics Molecular biology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik Molekylärbiologi; MEDICINE Surgery Surgical research Orthopaedics; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Ortopedi; MEDICINE Surgery Surgical research Transplantation surgery; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Transplantationskirurgi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Morphology Biomaterials; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Morfologi Biomaterial; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Polymer chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Polymerkemi; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Materials chemistry; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Materialkemi; cellforskning; Cell Research; materialvetenskap; Materials Science; medicinsk cellbiologi; Medical Cell Biology; ortopedi; Orthopaedics;

  Abstract : The extracellular matrix is (ECM) is a network of large, structural proteins and polysaccharides, important for cellular behavior, tissue development and maintenance. Present thesis describes work exploring ECM as scaffolds for tissue engineering by manipulating cells cultured in vitro or by influencing ECM expression in vivo. READ MORE

 3. 3. PREVENTION OF POSTSURGICAL ABDOMINAL ADHESIONS BY POLYPEPTIDES

  University dissertation from Department of Surgery, Clinical Sciences Lund, Lund University

  Author : Laszlo Nehéz; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatology; Surgery; orthopaedics; poly-L-glutamate; anastomotic healing; peritoneum; adhesion; prevention; poly-L-lysine; traumatologi; Kirurgi; ortopedi; polypeptides; surgery;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sammanväxningar i buken utvecklas efter flertalet kirurgiska bukingrepp och utgör en betydande orsak till tarmvred, buksmärta och infertilitet. Buksammanväxningar skulle potentiellt kunna minskas i omfattning med användande av förebyggande behandling men här finns klara begränsningar i exempelvis effekt och ett stort utrymme för förbättring. READ MORE

 4. 4. Vacuum-Assisted Closure Therapy - A new Treatment Modality in Poststernotomy Mediastinitis

  University dissertation from Department of Cardiothoracic Surgery, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Ronny Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; Surgery; Infektioner; Infections; Mortality; Lactate; Wound Healing; Respiration; Oxygenation; Circulation; Vacuum-assisted Closure; Mediastinitis; traumatology; Cardiac Surgery; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vakuum-assisterad sårläkning (VAC) är en relativt ny metod för att påskynda sårläkning där primär läkning av ett eller annat skäl inte skett. Inom hjärtkirurgin anses mediastiniten, en sårinfektion som uppstår i operationsorådet kring bröstbenet efter kirurgi, vara en av de tre mest allvarliga postoperativa komplikationerna. READ MORE

 5. 5. Liposuction and Controlled Compression Therapy in the Treatment of Arm Lymphedema following Breast Cancer

  University dissertation from Surgery Research Unit, Dept of Plastic and Reconstructive Surgery, Malmö University Hospital, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Author : Håkan Brorson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; quality of life; Surgery; orthopaedics; traumatology; ortopedi; Kirurgi; traumatologi; arm lymphedema; arm lymphoedema; Psychological General Well-Being index; Hospital Anxiety and Depression Scale; shoulder mobility; Nottingham Health Profile; VAS; lymphoscintigraphy; laser Doppler imaging; skin blood flow; controlled compression therapy; breast cancer; liposuction;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Liposuction och kontrollerad kompressionsbehandling av armlymfödem efter bröstcancerbehandling Behandlingen av bröstcancer är kirurgisk. Förutom att bröstet avlägsnas innefattar behandlingen ofta borttagning av lymfkörtlar i armhålan samt strålbehandling. READ MORE