Search for dissertations about: "MEN 2"

Showing result 1 - 5 of 2620 swedish dissertations containing the words MEN 2.

 1. 1. Progressive Women, Traditional Men : The Politics of 'Knowledge' and Gendered stories of 'Development' In the Northern Periphery of the EU

  Author : Ulrika Dahl; Lisa Rofel; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European Union; Modernity; Sweden; Progressive; Women; Traditional; Men; Politics; Gendered stories; Cultural anthropology; Womens studies;

  Abstract : This dissertation in Cultural Anthropology and Women's Studies is an ethnographic account of the meaning and politics of social scientific "knowledge production", exemplified in gendered stories of regional "development" in the inland northern Swedish province of Jämtland, after Sweden's 1995 entry into the EU and the cultural meanings they assign to men and women. European integration is experienced as an ongoing peripheralization of modernity, registered in visions of regional "development" centered on the heteronormatively defined ideal of jämställdhet (equality between men and women) and on the "resources" of place and history, forged in a cultural imaginary shared by social scientific researchers, state agencies, and grass-roots "practitioners". READ MORE

 2. 2. On the Ontology of Love, Sexuality and Power : Towards a Feminist-Realist Depth Approach

  Author : Lena Gunnarsson; Liisa Husu; Andrew Sayer; Örebro universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Roy Bhaskar; critical realism; dialectical critical realism; feminist theory; gender; Anna G. Jónasdóttir; love power; new materialism; ontology; philosophy of metaReality; sexuality; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Abstract : The thesis offers a theoretical account of how and why, in contemporary western societies characterized by formal-legal equality and women’s relative economic independence, women continue to be subordinated to men through sexuality and love. By means of an innovative application of Roy Bhaskar’s critical realism, dialectical critical realism and philosophy of metaReality, it investigates and elaborates Anna G. READ MORE

 3. 3. Searching for the meaning of support in Nursing. A study on support in family care of frail aged persons with examples from palliative care at home

  Author : Peter Stoltz; Malmö högskola; []
  Keywords : family carers; support; aged persons; systematic review; home; at-home; caregivers; older persons; phenomenology; hermeneutics; concepts;

  Abstract : Anhörigas insatser utgör en stor del av den hjälp och assistans som ges till Sveriges hemmaboende äldre personer som lever med en eller flera kroniska sjukdomar. Anhöriga bidrar också till den nationella välfärden genom att balansera hälso- och sjukvårdens kostnader. READ MORE

 4. 4. Troubled transitions : Social variation and long-term trends in health and mortality in Estonia

  Author : Mall Leinsalu; Denny Vågerö; Martin McKee; Stockholms universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; self-rated health; cause-specific mortality; social transition; social differences; long-term trends; Estonia; Sociology; Sociologi;

  Abstract : This thesis is about social variation and long-term trends in health and mortality in Estonia. After five decades of Soviet occupation Estonia’s independence was re-established in 1991 on the basis of the historical continuity of its statehood. READ MORE

 5. 5. Neighborhoods without community : collective efficacy and crime in Malmö, Sweden

  Author : Manne Gerell; Malmö högskola; []
  Keywords : crime; collective efficacy; geography;

  Abstract : Brottslighet i utsatta bostadsområden har de senaste åren fått stort utrymme i samhällsdebatten. Polisen har börjat sammanställa nationella listor över de bostadsområden i Sverige som anses präglas av kriminella nätverk, samtidigt har media rapporterat att vissa brott, främst skjutningar och bilbränder, är betydligt vanligare i dessa områden än i andra delar av samhället. READ MORE