Search for dissertations about: "MORPHS"

Showing result 1 - 5 of 20 swedish dissertations containing the word MORPHS.

 1. 1. The Preservation of Favoured Morphs in the Struggle Between Sexes

  Author : Thomas Gosden; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sexual Selection; Polymorphism; Density-dependence; Population divergence; Zygoptera; Sexual Conflict;

  Abstract : Sexual selection is particularly likely to promote population divergence, because sexual traits are expected to be subject to rapid evolutionary change. Identifying the relative roles of particular barriers to the amount of total reproductive isolation between populations or closely related species can provide important clues to the mechanisms of population divergence and speciation Phenotypic trait differences among populations are thought to reflect the interaction between the intensity of gene flow versus the strength of local selection and drift. READ MORE

 2. 2. Causes and consequences of niche differentiation between color morphs of pygmy grasshoppers

  University dissertation from Växjö : Linnaeus University Press

  Author : Einat Karpestam; Linnéuniversitetet.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; color polymorphism; visual predators; Tetrix subulata; differential habitat use; niche; thermoregulation; feeding preferences; stable isotopes; Evolutionary Biology; Evolutionsbiologi;

  Abstract : In this thesis, I used the color polymorphic pygmy grasshopper, Tetrix subulata, as a model system in order to investigate the degree of niche differentiation between alternative color morphs that are present within a single population. First, I hypothesized that individuals belonging to different color morphs differ in their innate food preference due to somewhat dissimilar physiology, and in their actual food consumption due in part to differential habitat use. READ MORE

 3. 3. Systematics, phylogeography and multiple origins of morphs in two species complexes belonging to Cistaceae, Helianthemum oelandicum and H. nummularium

  University dissertation from Växjö : Linnaeus University Press

  Author : Eman Soubani; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; introgression; parallel evolution; postglacial migration; genetic polymorphism; Pleistocene; morphometry; H. nummularium; Helianthemum oelandicum; cpDNA;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Istiden har påverkat utbredning och variation hos många växter i Europa, framförallt arter i tempererade områden (dvs. norra Europa). Under den sista istiden (som slutade för mindre än 15 000 år sedan) täcktes stora delar av norra Europa, bl.a. READ MORE

 4. 4. Ontogeny and Population Biology of a Sex-Limited Colour Polymorphism

  University dissertation from Xanto Grafiska AB

  Author : Jessica Abbott; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; embryologi; ontogeni; animal morphology; embryology; Utvecklingsbiologi; Damselflies; Colour polymorphism; Development; Frequency-dependence; Morphology; growth animal ; ontogeny; Animal anatomy; Development biology; Djurs anatomi och morfologi; Population divergence; Animal ecology; Djurekologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hur man undviker att bli trakasserad på flicksländornas vis Tidigare forskningsresultat har visat att hos honor i de flesta djurarter begränsas fortplantningkapacitet av hur mycket tid och energi de kan lägga på sina avkommor. Hos hanar, å andra sidan, begränsas fortplantningskapacitet av hur många honor de kan para sig med. READ MORE

 5. 5. The descent of damselflies and variation in relation to sex

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Author : Beatriz Willink Castro; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-09]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; sexual conflict; development; diversification; pleiotropy; correlational selection; damselfly;

  Abstract : Vi har lyckan att leva i en föränderlig värld, och med förändringar följer variation. Den stora variationen i yttre egenskaper hos djur, och i synnerhet deras färger, fascinerar både forskare och lekmän. I den här avhandlingen utforskar jag flera aspekter på varför, och hur, färgvariation evolverar hos en karismatisk insektsgrupp. READ MORE