Search for dissertations about: "MR velocity mapping"

Found 3 swedish dissertations containing the words MR velocity mapping.

 1. 1. MRI with MR Angiography in Endovascular Repair of Abdominal Aortic Aneurysms

  University dissertation from Lena Engellau, Department of Radiology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Author : Lena Engellau; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; tomography; radiology; Clinical physics; Contrast media complications; Cost analysis; MR velocity mapping; Artefacts; MR imaging safety; MR angiography; MR imaging; Endovascular repair; Stent-graft; aortic; Aneurysm;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund: Sedan Wilhelm Conrad Röntgen upptäckte röntgenstrålar 1896 utvecklades den diagnostiska röntgentekniken snabbt. Under första hälften av 1900-talet var användningen av joniserande strålning i form av röntgenstrålar den enda princip med vilken den allt mer tekniskt avancerade röntgendiagnostiken bedrevs. READ MORE

 2. 2. Functional and morphological MR studies in congenital cardiovascular malformations

  University dissertation from Catarina Holmqvist, Department of Radiology, University hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Author : Catarina Holmqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medicinsk instrumentering; tomografi; radiologi; Klinisk fysiologi; Contrast-enhanced MR angiography.; Coarctation; Intra-cardiac shunts; Conduits; Tetralogy of Fallot; Function; Flow; MR velocity mapping; Infants; Children; Magnetic Resonance Imaging; Angiocardiography; Heart; Congenital heart defects; medical instrumentation; tomography; radiology; Clinical physics;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Medfödda hjärtfel (congenital heart defects,CHD) förekommer hos nästan 1 % av alla födda barn. En del lindriga hjärtfel spontanläker, men de flesta hjärtfel måste opereras i läkande eller lindrande syfte. Stora kirurgiska framsteg har gjorts på senare år. READ MORE

 3. 3. Measurement and Analysis of Intracardiac Blood Flow and Vortex Ring Formation

  University dissertation from Catarina Holmqvist, Department of Radiology, University hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Author : Johannes Töger; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; blood flow; dynamical systems; magnetic resonance imaging; heart failure; vortex ring formation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ökad förståelse för hjärtats pumpfunktion är av stort intresse för att kunna förbättra diagnostik, behandling och prognoser för hjärtsjuka patienter. Blodflöde i hjärtat är direkt kopplat till hjärtats form och rörelse och kan därför vara en viktig markör för hjärtats funktion. READ MORE