Search for dissertations about: "Magnus Andersson"

Showing result 1 - 5 of 18 swedish dissertations containing the words Magnus Andersson.

 1. 1. Algorithmic Improvements for Stochastic Rasterization & Depth Buffering

  Author : Magnus Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Inom området datorgrafik undersöker man hur virtuella scener kan omvandlas till verklighetstrogna bilder. För interaktiva miljöer, som exempelvis datorspel, måste en ny bild vara genererad och klar att visas på skärmen mellan 30-60 gånger i sekunden för att upplevelsen ska kännas responsiv och för att rörelser ska flyta på ett naturligt sätt. READ MORE

 2. 2. Experimental Design and Updating of Finite Element Models

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Magnus Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1997]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Abstract : This thesis deals with two partly related topics: model updating and actuator/sensor placement concerning finite element (FE) models of large, flexible mechanical structures.The importance of accurate dynamical FE models of mechanical structures in, e.g., aviation/aerospace applications are steadily increasing. READ MORE

 3. 3. Integrated receiver for fiber optical communications

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Magnus Andersson; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Market Integration – An Exploratory Analysis of Price Patterns and Transport Costs

  University dissertation from Thammasat University

  Author : Magnus Andersson; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekonomisk integration -- Sydostasien sao Ekonomisk integration -- Laos sao Transportekonomi -- Sydostasien sao Business logistics -- Southeast Asia LCSH Business logistics -- Lao LCSH Greater Mekong Sub-region Greater Mekong subregion GMS Supply Chain Management Southeast Asia -- Economic integration LCSH Lao -- Economic integration LCSH ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna doktorsavhandling analyserar Laos med avseende på relationen mellan landets ekonomiska integration och dess transport system. Avhandlingen presenterades vid Thammasat University, Thailand i september 2009. READ MORE

 5. 5. Studies of magnetoresistance and Y substitutions in YBa2Cu3O7-delta high temperature superconductors

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Magnus Andersson; KTH.; [1992]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; high-temperature superconductors; elctrical conductivity; magnetoresistance; measurement systems; YBa2Cu3O7; substitutional effects;

  Abstract : .... READ MORE