Search for dissertations about: "Magnus Lindén"

Found 2 swedish dissertations containing the words Magnus Lindén.

 1. 1. Increment and yield in mixed stands with Norway spruce in southern Sweden

  Author : Magnus Linden; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2003]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Perspectives of anxiety in stressful environments Prospective studies in real-life settings

  University dissertation from Department of Psychology, Lund University

  Author : Magnus Lindén; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Applied and experimental psychology; Tillämpad och experimentell psykologi; individual differences; executive control; prospective; anxiety; stress;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Föreliggande avhandling behandlar upplevelsen av ångest i stressfulla miljöer. Studierna i avhandlingen fokuserar framförallt på att undersöka två olika frågor. READ MORE