Search for dissertations about: "Major histocompatibility complex"

Showing result 1 - 5 of 105 swedish dissertations containing the words Major histocompatibility complex.

 1. 1. Studies on macromolecules coded for by the major histocompatibility complex

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Lars Östberg; Uppsala universitet.; [1975]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Structural Basis of Immune Receptor Binding by Staphylococcal Superantigens

  University dissertation from Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Author : Karin Rödström; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Superantigen; X-ray Crystallography; T cell receptor; Major histocompatibility complex;

  Abstract : Superantigens (SAgs) are toxins capable of inducing a massive immune response, leading to severe disease. They are secreted by the bacteria Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes, which produce the staphylococcal enterotoxins and streptococcal pyogenic exotoxins, respectively. READ MORE

 3. 3. The importance of major histocompatibility complex class II genes for the development of autoimmune inflammation

  University dissertation from Center for Molecular Biomedicine, Lund University

  Author : Ulrica Brunsberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transplantation; serology; Immunology; Mhc polymorphism arthritis evolution; Immunologi; serologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Genetisk påverkan i ledgångsreumatism Ett väl fungerande immunsystem är en förutsättning för kroppens kamp mot diverse sjukdomar orsakade av t ex virus och bakterier. En grundläggande egenskap hos immunsystemet är dess förmåga att skilja på vad som är kroppens egna celler och molekyler och vad som är främmande. READ MORE

 4. 4. Avian MHC: variation and selection in the wild

  University dissertation from Helena Westerdahl Ecology Building 223 62 Lund

  Author : Helena Westerdahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; polymorphism; balancing selection; cDNA; avian malaria; great reed warbler; Djurekologi; bird; Animal ecology; immune defence; MHC class II; Major Histocompatibility Complex; MHC class I;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Trastsångarnas MHC gener i klarspråk Inuti kroppen ser vi väldigt lika ut allihop; men om mina njurar skulle sluta att fungera är det inte alls säkert att just du kan donera en njure till mig. Detta beror på att våra transplantations-gener eller s.k. READ MORE

 5. 5. Modified Glycopeptides Targeting Rheumatoid Arthritis Exploring molecular interactions in class II MHC/glycopeptide/T-cell receptor complexes

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet. Kemiska institutionen

  Author : Ida E. Andersson; Umeå universitet.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Major histocompatibility complex; class II MHC; T-cell receptor; rheumatoid arthritis; collagen-induced arthritis; glycopeptide; amide bond isostere; comparative modeling; rational design; molecular docking; molecular dynamics simulation; statistical molecular design; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Bioorganic chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Bioorganisk kemi; organisk kemi; Organic Chemistry; Biorganic Chemistry; bioorganisk kemi; läkemedelskemi; läkemedelskemi;

  Abstract : Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune inflammatory disease that leads to degradation of cartilage and bone mainly in peripheral joints. In collagen-induced arthritis (CIA), a mouse model for RA, activation of autoimmune CD4+ T cells depends on a molecular recognition system where T-cell receptors (TCRs) recognize a complex between the class II MHC Aq protein and CII259-273, a glycopeptide epitope from type II collagen (CII). READ MORE