Search for dissertations about: "Malmö University."

Showing result 16 - 20 of 648 swedish dissertations containing the words Malmö University..

 1. 16. Oral health-related quality of life and patient payment systems A study of Contract and Fee-for-service care in a county in Sweden

  University dissertation from Malmö University

  Author : Veronica Johansson; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Sedan 1999 har Folktandvården i Värmland två alternativa tandvårdssystem: Styckepris- och Kontraktstandvård. I Kontraktstandvård tecknar patienten ett kontrakt med Folktandvården, betalar en fast summa för en specifik tidsperiod, och erhåller sedan vård utan extra kostnader. READ MORE

 2. 17. Evaluation of oral health status using an oral assessment guide in geriatric rehabilitation patients and in patients with haematological malignancies

  University dissertation from Malmö : Malmö högskola

  Author : Pia Andersson; Stefan Renvert; Ingalill Hallberg Rahm; Liselotte Jakobsson; Sigvard Åkerman; Gunilla Andersson; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ODONTOLOGY; ODONTOLOGI;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 18. Oral health-related quality of life and young adults

  University dissertation from Malmö : Faculty of Odontology, Malmö University

  Author : Gunvi Johansson; Björn Söderfeldt; Björn Axtelius; Anna-Lena Östberg; Margareta Strandmark; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ODONTOLOGY; ODONTOLOGI;

  Abstract : The aims were to describe and analyse measures for oral health-related quality of life (OHRQOL) from a Public Health perspective and to determine young adults' views on dental care. The methods used included one literature review (Paper I) and one empirical study with qualitative design (Paper II). READ MORE

 4. 19. Neighborhoods without community collective efficacy and crime in Malmö, Sweden

  University dissertation from Malmö University, Faculty of Health and Society

  Author : Manne Gerell; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; crime; collective efficacy; geography;

  Abstract : Brottslighet i utsatta bostadsområden har de senaste åren fått stort utrymme i samhällsdebatten. Polisen har börjat sammanställa nationella listor över de bostadsområden i Sverige som anses präglas av kriminella nätverk, samtidigt har media rapporterat att vissa brott, främst skjutningar och bilbränder, är betydligt vanligare i dessa områden än i andra delar av samhället. READ MORE

 5. 20. Supporting mathematical reasoning through reading and writing in mathematics : making the implicit explicit

  University dissertation from Malmö : Malmö University

  Author : Cecilia Segerby; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : In school mathematics, mathematical reasoning with an emphasis on language is considered an important competence. A student’s competence to reason in mathematics requires specific reading and writing skills, but suitable activities to support these skills are difficult to find. READ MORE