Search for dissertations about: "Management"

Showing result 1 - 5 of 5874 swedish dissertations containing the word Management.

 1. 1. Management of Sustainability in Construction Works

  University dissertation from Division of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Author : Urban Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; construction works; assessment model; sustainability; Management;

  Abstract : The present global environmental condition is a consequence of the increasing consumption of natural resources whose depletion exceeds what is physically possible to sustain in the long term. The construction sector is a considerable contributor to this resource depletion and sustainability is adopted in the form of the theory of ecological modernization. READ MORE

 2. 2. Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste

  University dissertation from Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

  Author : Jan Stenis; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; Miljöteknik; Commercial and industrial economics; ekonomisk politik; ekonomiska system; ekonomisk teori; Management of enterprises; Industriell ekonomi; Technological sciences; management; Företagsledning; Building construction; Teknik; Byggnadsteknik; Ekologi; Ecology; sustainable development; Polluter-Pays Principle; contribution margin analysis; cost benefit analysis; construction waste; Economic models; integrated industrial waste management; kontroll av utsläpp; pollution control; Economics; Environmental Law; Morallära; Moral science; Miljömedicin; Environmental health; Miljörätt; economic theory; econometrics; economic systems; Nationalekonomi; ekonometri; economic policy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avfallshantering ägnas nuförtiden ett ökande intresse. Detta verk syftar till att analysera hur vanligt förekommande företagsekonomiska modeller och metoder liksom principen om att förorenaren betalar (The "Polluter-Pays Principle" (PPP)), generellt kan appliceras på management av avfallshantering och specifikt på segregering av olika avfallsfraktioner i syfte att medge miljömässig optimering av fraktionering av enkannerligen industriellt avfall och byggavfall. READ MORE

 3. 3. Lessons Learned in Knowledge Managment - the case of construction

  University dissertation from Construction Management, Department of Construction Sciences, Lund University

  Author : Mats Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction technology; Industriell ekonomi; Anläggningsteknik; Quality Management; Project Management; Knowledge Management; Construction sector; Commercial and industrial economics;

  Abstract : The construction sector has been criticised in recent years for being inefficient. The critique involved describes finished buildings as having flaws and there being a lack of interest within the construction sector in assembling knowledge and sharing experience. READ MORE

 4. 4. External Stakeholder Analysis in Construction Project Management

  University dissertation from Construction Management, Department of Construction Sciences, Lund University

  Author : Stefan Olander; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Anläggningsteknik; stakeholder management; construction projects; stakeholders; project management; Commercial and industrial economics; property development; Industriell ekonomi; Construction technology;

  Abstract : The planning and construction of a facility can affect several interests. Positive effects are, for instance, better communications, better housing and a higher standard of living. However, construction projects inevitably bring varying degrees of deterioration and change at the local level, not least at the construction site. READ MORE

 5. 5. Impact of Quality Management in the Swedish Construction Process

  University dissertation from Department of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Author : Anne Landin; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction technology; Industriell ekonomi; Commercial and industrial economics; ISO 9000; Quality Management; Construction; Anläggningsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under senare år har företag inom byggbranschen utvecklat sitt kvalitetstänkande genom att införa kvalitetssystem för att styra byggprocessen. Många olika aktörer med olika intressen är involverade vilket gör att det är en komplex process sammansatt av en rad olika mindre processer. READ MORE