Search for dissertations about: "Manual Control"

Showing result 1 - 5 of 153 swedish dissertations containing the words Manual Control.

 1. 1. Languages and Tools for Optimization of Large-Scale Systems

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Johan Åkesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Paper Machine Modeling; Plate Reactor; Languages for Physical Modeling; Compiler Construction; Dynamic Optimization; Modelica; Optimica; Manual Control; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Modellering och simulering är etablerade tekniker för att lösa designproblem inom många olika ingenjörsdiscipliner idag. Dedicerade språk, såsom Modelica, och effektiva mjukvaror finns också tillgängliga. READ MORE

 2. 2. Dead-Time Compensation and Performance Monitoring in Process Control

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

  Author : Ari Ingimundarson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; robotteknik; Automatiska system; reglerteknik; Automation; robotics; control engineering;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av två delar. Den första delen behandlar reglering av processer med lång dödtid. Avhandlingen ger förslag på hur regulatorer för dessa processer ska dimensioneras och jämför sedan prestanda hos dessa regulatorer med vanliga PID-regulatorer. READ MORE

 3. 3. Modeling and Optimal Control of Heavy-Duty Powertrains

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Vaheed Nezhadali; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Powertrain; transmission system; optimal control; modeling for control;

  Abstract : Heavy duty powertrains are complex systems with components from various domains, different response times during transient operations and different efficient operating ranges. To ensure efficient transient operation of a powertrain, e.g. READ MORE

 4. 4. Monitoring and Control of Robotized Laser Metal-Wire Deposition

  University dissertation from Göteborg : Chalmers University of Technology

  Author : Almir Heralic; Högskolan Väst.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Laser Metal Wire Deposition; Additive Layer Manufacturing; Robotic Weld Equipment; Optical Sensors; Process Control; Process Development; Process Stability; Iterative Learning Control;

  Abstract : The thesis gives a number of solutions towards full automation of the promising manufacturing technology Robotized Laser Metal-wire Deposition (RLMwD). RLMwD offers great cost and weight saving potentials in the manufacturing industry. READ MORE

 5. 5. Infants in Control Prospective Motor Control and Executive Functions in Action Development

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Janna Marleen Gottwald; Uppsala universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; infant development; action development; prospective motor control; executive functions; action planning; motor development; motion tracking; embodied cognition; developmental psychology; Psychology; Psykologi;

  Abstract : This thesis assesses the link between action and cognition early in development. Thus the notion of an embodied cognition is investigated by tying together two levels of action control in the context of reaching in infancy: prospective motor control and executive functions. READ MORE