Search for dissertations about: "Margaretha Ekebergh"

Found 3 swedish dissertations containing the words Margaretha Ekebergh.

 1. 1. Vigilance & Invisibility : Care in technologically intense environments

  Author : Sofia Almerud; Bengt Fridlund; Margaretha Ekebergh; Patricia Benner; Växjö universitet; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caregivers; caring; caring relationship; critical illness; intensive care; nursing; patient perspective; phenomenology; technology; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Abstract : This thesis focuses on the relationship between technology and caring in technologically intense environments. The overall aim was to uncover the meaning of care in those environments as experienced by patients and caregivers. READ MORE

 2. 2. Fighting for the otherness : student nurses' lived experiences of growing in caring

  Author : Cecilia Rydlo; Margareta Asp; Håkan Sandberg; Ann-Britt Ivarsson; Margaretha Ekebergh; Örebro universitet; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; caring; caring science; growth; otherness; phenomenological lifeworld approach; Swedish student nurses; Caring sciences; Vårdvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Abstract : In Swedish nursing education, student nurses should gain a bachelor degreein the main field of study. However, five designations of the main field ofstudy exist among the higher education institutions and the present thesisfocuses on the main field of study caring science. READ MORE

 3. 3. I ett gränsland mellan vanlighet och ovanlighet - en fenomenologisk studie om längvarig psykossjukdom

  Author : Susanne Syrén; Britt-Inger Saveman; Eva Benzein; Margaretha Ekebergh; Ingela Skärsäter; Växjö universitet; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Långvarig psykossjukdom; vårdvetenskap; fenomemonologi; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Abstract : Syren, Susanne (2008). I ett gränsland mellan vanlighet och ovanlighet – En fenomenologisk studie om långvarig psykossjukdom. Avhandling för licentiatexamen.Syftet med denna avhandling är att beskriva hur det är att leva med långvarig psykossjukdom och hur det är att leva som närstående till en person med sjukdomen. READ MORE