Search for dissertations about: "Marginal dome"

Found 2 swedish dissertations containing the words Marginal dome.

 1. 1. Marginal behaviour of the last Scandinavian Ice Sheet during its final termination and deglaciation over Northeastern Germany

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Author : Joachim Albrecht; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysisk geografi; geomorfologi; climatology; cartography; pedology; geomorphology; Physical geography; Marginal dome; Deglaciation; Clast lithology; Clast fabric; Germany; Pomeranian; Weichselian; Lithostratigraphy; marklära; kartografi; klimatologi; Sedimentology; Sedimentologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Svensk populärvetenskaplig sammanfattning Kvartärtidens avlagringar döljer mycket och detaljerad information om palaeoklimatet och de lämpar sig därför väl för att modellera palaeoklimatets förändringar. Inlandsisar är av avgörande betydelse för klimatet under kvartärtiden. READ MORE

 2. 2. Fish Production and Ecology in African Small Water Bodies, With Emphasis on Tilapia

  University dissertation from Stockholm : Department of Zoology, Stockholm University

  Author : Niklas Mattson; Stockholms universitet.; [1997]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi; zoologi; Zoology;

  Abstract :  The thesis is a contribution to understanding the ecology of fish populations primarily in SubSaharan African small water bodies (SWBs). SWBs include ponds, small reservoirs, rivers and floodplains. READ MORE