Search for dissertations about: "Maria Glantz"

Found 1 swedish dissertation containing the words Maria Glantz.

  1. 1. Milk Genomics – Impact of Genetic Polymorphism on Bovine Milk Composition and Processability

    Author : Maria Glantz; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
    Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; milk genomics; bovine milk; milk composition; technological properties; processability; cheese; quantitative genetic evaluation; single gene effect; genomic selection; genetic polymorphism; leptin; direct genomic value;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Ny kunskap gör det möjligt att med hjälp av DNA-information välja ut vilka kvigor/kor som förväntas ge en hög mjölkavkastning, höga halter av mjölkens komponenter och optimala egenskaper för ostproduktion. Denna information kan användas för att bättre anpassa mjölkens sammansättning och processegenskaper med de svenska mejeriernas behov för att på så vis förbättra mjölkens betalningsförmåga. READ MORE