Search for dissertations about: "Maria Olofsson"

Found 2 swedish dissertations containing the words Maria Olofsson.

 1. 1. Endothelial-leukocyte interactions

  University dissertation from Maria Olofsson, Department of Cell and Molecular Biology, Box 94, S-221 00 Lund, Sweden

  Author : Maria Olofsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Histology; endothelial cell; leukocyte; apoptosis; mitochondria; heparin binding protein; vascular permeability; E-selectin; migration; rolling; cytochemistry; histochemistry; tissue culture; Histologi; cytokemi; histokemi; vävnadskultur;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Trots att kroppen skyddas av ett hudlager på utsidan och av epitelceller i kroppens inre organ utsätts vi hela tiden för infektioner. När en vävnad blir infekterad börjar cellerna utsöndra inflammatoriska mediatorer som bland annat orsakar svullnad och rodnad. READ MORE

 2. 2. Translational studies of drug-induced tumor cell death

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Oncology-Pathology

  Author : Maria Hägg Olofsson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : It is essential to understand the mechanisms of action of anticancer drugs in order to obtain good treatment results. I have in the present thesis studied clinically used anticancer agents as well as other agents that induce tumor cell death. READ MORE