Search for dissertations about: "Maria Pihl"

Found 1 swedish dissertation containing the words Maria Pihl.

  1. 1. Microbial biofilms on peritoneal dialysis catheters

    Author : Maria Pihl; Malmö högskola; []
    Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Peritoneal dialysis; Biofilm;

    Abstract : Då njurarna slutar fungera produceras ingen urin, och avfallsprodukterna stannar kvar i blodet. Detta tillstånd kallas uremi (”urin i blodet”) och leder till döden om det inte behandlas. Det finns två artificiella sätt att rena blodet på, hemodialys och peritonealdialys. READ MORE