Search for dissertations about: "Marianne Hall"

Found 1 swedish dissertation containing the words Marianne Hall.

  1. 1. Effects of future climate on carbon assimilation of boreal Norway spruce

    University dissertation from Göteborg : University of Gothenburg

    Author : Marianne Hall; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bud development; climate change; empirical models; gas exchange; photosynthesis; Picea abies; seasonality; whole-tree chambers; climate change; empirical models; gas exchange; photosynthesis; Picea abies; seasonality; whole-tree chambers;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Det norra barrskogsbältet, även kallat de boreala skogarna, sträcker sig runt hela norra halvklotet. Det utgör en tredjedel av den globala skogsytan, och innehåller hälften av den totala mängden kol finns lagrat i samtliga skogsekosystem. READ MORE