Search for dissertations about: "Marianne Hedlund"

Found 1 swedish dissertation containing the words Marianne Hedlund.

  1. 1. Shaping Justice: Defining the disability benefit category in Swedish social policy

    University dissertation from Department of Sociology, Lund University

    Author : Marianne Hedlund; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vård och rehabilitering; Handikappade; social policy; disability; Sweden; welfare state; cultural intepretations; social constructs; discourse analysis; impairment; sickness; Care and help to handicapped; health; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar vad som kvalificerar att karakteriseras som handikapp i svensk socialförsäkringslagstiftning och vilka principer som användes för att avgöra vem som har rätt till stöd som funktionshindrad. Avhandlingen fokuserar på de behov/kriterier som i socialpolitiken befinns värdiga och acceptabla att utgöra kategorien handikappade. READ MORE