Search for dissertations about: "Marie Andersson"

Found 3 swedish dissertations containing the words Marie Andersson.

 1. 1. Cellular transport and secretion of the cyanobacterial neurotoxin BMAA into milk and egg Implications for developmental neurotoxicity

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Marie Andersson; Uppsala universitet.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; BMAA; beta-N-methylamino-L-alanine; milk; secretion; amino acid transporter; autoradiography; metabolism; Biologi med inriktning mot ekotoxikologi; Biology with specialization in Environmental Toxicology;

  Abstract : The cyanobacterial amino acid β-N-methylamino-L-alanine (BMAA) is a neurotoxin implicated in the etiology of neurodegenerative diseases. Cyanobacteria are cosmopolitan organisms present in various environments. READ MORE

 2. 2. Immunopathogenesis of relapsing fever borreliosis

  University dissertation from Umeå : Molekylärbiologi (Medicinska fakulteten)

  Author : Marie Andersson; Umeå universitet.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Relapsing fever; Borrelia; mouse models; biological barriers; pathology; chemokines; cytokines; pregnancy; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry Molecular biology; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi Molekylärbiologi;

  Abstract : Relapsing fever (RF) is caused by different species of Borrelia transmitted by soft ticks or by the human body louse. Illness is characterized by reappearing peaks of high concentrations of spirochetes in blood, concordant with fever peaks separated by asymptomatic periods. READ MORE

 3. 3. Human Endogenous Retroviruses: Expression and Evolutionary Relationships

  University dissertation from Umeå : Molekylärbiologi (Medicinska fakulteten)

  Author : Marie-Louise Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mikrobiologi; mycology; virology; bacteriology; Microbiology; bakteriologi; expression; transcription; reverse transcriptase; HERV; phylogeny; virologi; mykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Retrovirus är en typ av virus som finns hos både människor och djur. Detta virus sprider sig genom att en virus partikel tar sig in i en cell och sedan integrerar sin virala arvsmassa in i cellens arvmassa, DNA. Retrovirusets arvsmassa är från början RNA men skrivs sedan om till DNA för att kunna integreras. READ MORE