Search for dissertations about: "Marie Klintman"

Found 1 swedish dissertation containing the words Marie Klintman.

  1. 1. The Prognostic and Treatment Predictive Value of Proliferation and TIMP-1 in Breast Cancer

    University dissertation from Oncology, Lund

    Author : Marie Klintman; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Breast cancer; predictive marker; resistance; prognostic factor; proliferation; prospective; TIMP-1; Ki67; S-phase; MAI; PPH3; cyclin B1; cyclin A; node-negative; validation;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Varje år insjuknar mer än 8000 kvinnor i Sverige i bröstcancer, och 5 år efter diagnos är nära 90% fortfarande i livet. Trots att prognosen för majoriteten av patienterna är god, dör 1400 kvinnor årligen av bröstcancer. READ MORE