Search for dissertations about: "Martha L Escobar Galvis"

Found 1 swedish dissertation containing the words Martha L Escobar Galvis.

  1. 1. Signalling in plant mitochondria. Redox regulation of gene expression & characterisation of a pea nucleoside diphosphate kinase

    University dissertation from Plant Biochemistry, Box 117 SE-221 00 Lund, Sweden

    Author : Martha L Escobar Galvis; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; mitochondrial gene expression; redox; respiratory complex II; NDPK; protein interactions; heat-stress; Växtbiokemi; Plant biochemistry;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish En del av cellens funktioner utförs i de membranomslutna små "rum" i cellen som kallas organeller. En typ av organeller är mitokondrierna vars främsta funktion är att producera energi – ATP syntes. ATP produceras under en process kallad respiration. READ MORE