Search for dissertations about: "Martin Andersson"

Showing result 1 - 5 of 27 swedish dissertations containing the words Martin Andersson.

 1. 1. Radiation dose to patients in diagnostic nuclear medicine. Implementation of improved anatomical and biokinetic models for assessment of organ absorbed dose and effective dose

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Martin Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Surface Vibrational and Electron Spectroscopy - Experiments and first-principle calculations

  University dissertation from Martin Andersson, Östervång 30, 247 32 Södra Sandby, Sweden

  Author : Martin Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; gränsskikt; anharmonicity; Ytkemi; Surface and boundary layery chemistry; adsorbates; metal surface; density functional theory; first-principle calculations; electron spectroscopy; reflection-absorption infrared spectroscopy; vibrational spectroscpy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish 75% av alla kemiska reaktioner sker på en yta av något slag. En av anledningarna till detta är att många ytor har en katalytisk effekt. READ MORE

 3. 3. Process analytical methods for monitoring of the film coating on pharmaceutical pellets and tablets using NIR spectrometry and image analysis

  University dissertation from Martin Andersson, Technical Analytical Chemistry, Lund University, P.O.Box 124, S-221 00 Lund, Sweden

  Author : Martin Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; PLS; PCA; PAC; NIR; chemometrics; moving samples; information depth; release rate; image analysis; near infrared; process analytical chemistry; thickness; coating; film; tablets; Pellets; granules; Analytical chemistry; Analytisk kemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Inom processanalytisk kemi är uppgiften att bestämma viktiga egenskaper i en kemisk process under det att tillverkningen fortlöper. Ett vanligt exempel är att man bestämmer halten av något ämne. READ MORE

 4. 4. An experimental investigation of spur gear efficiency and temperature A comparison between ground and superfinished surfaces

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Martin Andersson; KTH.; [2017]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; gears; ground; superfinished; efficiency; temperature; running-in; dip lubrication; spray lubrication; Machine Design; Maskinkonstruktion;

  Abstract : This thesis focuses on reliability when testing gear efficiency and on how gear mesh efficiency can be increased without detrimental effects on the gears. Test equipment commonly used in gear research was analysed to identify important parameters for gear efficiency testing. READ MORE

 5. 5. Bending the Kuznets Curve - Wrenching and Levelling Forces during Agricultural Transformation in Taiwan and Chile

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Martin Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chile; Taiwan; initial conditions; agricultural transformation; wrenching and levelling forces; the Kuznets Curve; Economic growth; income distribution; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hur förhåller sig ekonomisk tillväxt och fördelning till varandra när en ekonomi genomgår en strukturomvandlingsprocess? Denna klassiska frågeställning utgör det centrala problemet för denna avhandling. När Simon Kuznets i mitten av 1950-talet tog sig an samma fråga fann han med begränsade data att ekonomisk tillväxt förmodligen ökar inkomstklyftorna under en inledande period innan inkomster så småningom jämnas ut. READ MORE