Search for dissertations about: "Martin Friis"

Found 1 swedish dissertation containing the words Martin Friis.

  1. 1. A Methodology to Control the Microstructure of Plasma Sprayed Coatings

    University dissertation from Martin Friis, University of Trollhättan/Uddevalla, P.O. Box 957, SE-461 29

    Author : Martin Friis; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
    Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; materialteknik; Materiallära; Process map; Plasma spraying; process window; Thermal Barrier Coating; Zirconia; DPV2000; particle temperature; Material technology; particle velocity;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Plasmasprutning är en process för beläggning av tunna skikt av olika material såsom metallegeringar, polymerer och keramer. Användningsområdena är åtskilliga, från titanstekpannor till oxidationskydd och värmeisolerande skikt i JAS planets motor. READ MORE